Blijf op de hoogte

Samenwerken in het belang van de patiënt

Netwerken, innovaties en een goede afstemming van het zorgaanbod zijn essentieel om een optimale organisatie van zorg en welzijn te kunnen realiseren. Dat zegt Marlou de Kuiper, opleidingsmanager van de master ‘Innovatie in Zorg en Welzijn’ aan de Hogeschool Utrecht.

Wat is het belang van zorginnovaties?

“Vernieuwingen zijn nodig om de zogenoemde triple aim te bereiken. Dit betekent dat niet één, maar drie doelen tegelijkertijd nagestreefd worden. In de eerste plaats gaat het hierbij om de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben. Daarnaast wordt gewerkt aan een optimale ervaring van zorg. En ten derde is kosteneffectiviteit noodzakelijk en wenselijk. Al deze doelen kunnen niet los van elkaar worden gezien en er is er nooit één belangrijker dan de ander. Samen kunnen ze de zorg toekomstbestendig maken.”

Wat moet worden veranderd om een optimale organisatie van zorg te realiseren?

“In principe gaat het om een combinatie van factoren. Zo moet ervoor worden gezorgd dat zorg duurzaam is. Dit houdt in dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek is gedaan om enigszins te kunnen voorspellen wat het effect van een interventie of maatregel zal zijn. Daarnaast is er het streven om aan te sluiten bij de wensen van cliënten en bij wat professionals te bieden hebben. Door veel meer aandacht te besteden aan de netwerken van cliënten en professionals, ondersteund door ICT in de zogenaamde netwerkzorg, kunnen partijen met elkaar samenwerken om een zo goed mogelijke kwaliteit te waarborgen. Hieronder vallen ook meer de zorgaanbieders, mantelzorgers, gemeenten en verzekeraars. De focus op het netwerk kan zorgen voor effectiviteit en efficiëntie omdat de aanwezige voorzieningen dan beter benut worden.”

Waarom is samenwerking in de zorg zo essentieel?

“Samenwerken in zorg en welzijn is eigenlijk een vorm van kennis delen. Door de beschikbare kennis beter te benutten in allerlei samenwerkingsverbanden wordt er efficiënter en effectiever gewerkt en dat komt iedereen ten goede. Dat geldt ook voor allerlei voorzieningen zoals een parkeervergunning. Als de voorzieningen meer ingericht worden in aansluiting op de wensen en mogelijkheden van mensen die ze nodig hebben, gaat er veel minder tijd, energie en geld verloren. Samenwerking en betere afstemming kunnen dit voorkomen. En welke kant op en met wie, hoeft niet altijd tot in de puntjes vastgelegd te worden. Zolang de belangen van cliënten maar voorop worden gezet.”

Hoe haakt jullie master op de ontwikkelingen in?

“De zorg op zo’n manier ontwerpen dat het de triple aim kan realiseren, is precies hetgeen waar in deze deeltijdstudie aan wordt gewerkt. Studenten leren om beschikbare wetenschappelijke kennis, onderzoek in de praktijk en bedrijfskundige processen op elkaar af te stemmen en verschillende partijen aan gemeenschappelijke doelen te verbinden. Meer concreet houdt dit in dat ze in overleg met hun werkgever een opdracht of project kiezen dat niet alleen duurzaam onderbouwd kan worden, maar ook helpt bij het bereiken van de doelen van de organisatie, de kwaliteit van leven, het plezier en rendement van professionals en kosteneffectiviteit. De studie staat inmiddels al in de top drie van beste masters in Nederland en is de enige waarbij een evenwicht bestaat tussen de behoeften van patiënten en professionals, de wetenschappelijke visie en de bedrijfskundige optiek. Deze drie invalshoeken zijn gedurende het hele programma in balans. Onze slogan is: zorgen voor is zorgen dat…”

Meer informatie?
www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Master-Zorgtraject-Ontwerp

Gerelateerde artikelen
Samenwerken in de zorg
Samen gezinnen en scholen versterken

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet…

Bij het zoeken naar een nieuwe woonvorm begint het bij een prettige fysieke omgeving. Alle woonzorglocaties van Domus Magnus, of het nu om een oude stadsvilla of een monumentaal landgoed…

Er zijn weinig sectoren waar kwaliteit zo belangrijk is als in de gezondheidszorg, een branche waarin dagelijks levens op het spel staan. Wim Glorie (directeur) en Marloes Anderiesen (certificatiemanager) van…

De beste zorg voor zeldzame kanker vindt men in centra die hierin gespecialiseerd zijn, vinden oncologisch chirurgen Marc Besselink van het Amsterdam UMC en Ignace de Hingh van het Catharina…

De verhouding dokter-patiënt is revolutionair en naar mijn mening ten goede veranderd. De klassieke dokter nam de patiënt bij de hand en zei: “Dit is goed voor je.” De patiënt…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.