Blijf op de hoogte

Stijging ziekenhuisfusies leidt tot lagere patiënttevredenheid

Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een rapportcijfer van maar liefst een half punt lager dan voor de fusie. Dit terwijl het aantal ziekenhuisfusies de afgelopen jaren enorm is gestegen. Dit blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H Consulting & Interim. Uit de analyse blijkt verder dat gespecialiseerde instellingen over het algemeen beter presteren dan algemene ziekenhuizen.

Hoger cijfer voor kleine ziekenhuizen

De waardering van kleine ziekenhuizen door patiënten ligt met een 8,4 bijna een half punt hoger dan grote ziekenhuizen (8,0). Dit is opvallend omdat ziekenhuizen de afgelopen jaren door fusies juist steeds groter zijn geworden. Uit de waarderingen blijkt echter dat na een fusie van twee ziekenhuizen het rapportcijfer daalt. Van de in 2015 gefuseerde ziekenhuizen neemt deze 1,5 jaar na de fusie af van 8,1 naar 7,8. De waardering van niet-gefuseerde ziekenhuizen over dezelfde periode blijft echter gelijk. “Patiënten willen graag kleinschalige zorg dichtbij huis”, aldus Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. “Wij zien nog te vaak dat het bij ziekenhuisfusies gaat om wat voor de ziekenhuizen goed is, maar dat niet of nauwelijks wordt gekeken naar wat goed is voor de patiënt”.

Patiëntgerichte koplopers

Patiënten zijn over het algemeen zeer tevreden over medisch specialistische zorg in Nederland. Instellingen krijgen van hen gemiddeld een hoog rapportcijfer: 8,5. Toch zijn er tussen instellingen flinke verschillen. Zo waarderen patiënten zelfstandige behandelcentra (8,8) en categorale ziekenhuizen (8,5) significant beter dan academische (7,7) of algemene ziekenhuizen (8,2). Ook dit heeft te maken met een compactere omvang van deze instellingen waardoor zij volgens de patiënt goed presteren op behandeling, omgang, informatievoorziening en het luisteren naar de patiënt. “Groot of klein, voor alle zorginstellingen bieden patiëntwaarderingen een schat aan informatie om de zorg vanuit de beleving van de patiënt te verbeteren”, aldus Walter Kien van IG&H Consulting. “Instellingen die hier vakkundig op inspelen kunnen uitgroeien tot patiëntgerichte koplopers in de sector.”

Patiëntveiligheid gebaat bij openheid
Lees ook: patiëntveiligheid gebaat bij openheid

Open kaart spelen

Voor het onderzoek werden 80.000 waarderingen geanalyseerd. Zij maken onderdeel uit van een totaal aan 500.000 patiëntwaarderingen op ZorgkaartNederland. Veldman zegt dat dit onderzoek aantoont dat de ervaringen op ZorgkaartNederland van meerwaarde zijn voor ziekenhuizen. Ze kunnen die gebruiken om hun patiëntenzorg beter te maken. “Maar het zegt helaas nog weinig over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het gaat hier om hoe mensen de zorg ervaren. Wij roepen ziekenhuizen en dokters op om hun eigen kwaliteitsgegevens ook openbaar te maken. Dan kunnen patiënten echt zien hoe goed een ziekenhuis is.”

Bron: ZorgkaartNederland

Gerelateerde artikelen
Samenwerken in de zorg
Samen gezinnen en scholen versterken

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet…

Bij het zoeken naar een nieuwe woonvorm begint het bij een prettige fysieke omgeving. Alle woonzorglocaties van Domus Magnus, of het nu om een oude stadsvilla of een monumentaal landgoed…

Er zijn weinig sectoren waar kwaliteit zo belangrijk is als in de gezondheidszorg, een branche waarin dagelijks levens op het spel staan. Wim Glorie (directeur) en Marloes Anderiesen (certificatiemanager) van…

De beste zorg voor zeldzame kanker vindt men in centra die hierin gespecialiseerd zijn, vinden oncologisch chirurgen Marc Besselink van het Amsterdam UMC en Ignace de Hingh van het Catharina…

De verhouding dokter-patiënt is revolutionair en naar mijn mening ten goede veranderd. De klassieke dokter nam de patiënt bij de hand en zei: “Dit is goed voor je.” De patiënt…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.