Blijf op de hoogte

Mondzorg steeds minder toegankelijk

Decaan Albert Feilzer van ACTA, de faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland. Dinsdag 11 september heeft Albert Feilzer zijn brief van 8 augustus aan de Eerste en Tweede Kamer mondeling toegelicht, waarin hij zijn zorgen uit aan de voorzitter van de vaste kamercommissie VWS.

Toegankelijkheid van de mondzorg

De decaan van ACTA roept de minister op om twee voorstellen in samenhang te bekijken: de voorgenomen uitbreiding van bevoegdheden van mondhygiënisten en het voorstel om het aantal opleidingsplaatsen voor Tandheelkunde te verhogen. Hij roept de minister op om het eerste voorstel op te schorten.

Het voornaamste bezwaar tegen beide voorstellen is dat de voorstellen voorbij gaan aan het werkelijke probleem : de toenemende ontoegankelijkheid van de mondzorg. Terwijl goede mondgezondheid van groot belang is voor de algemene gezondheid van de mens. Samenhang met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes is aangetoond.

Een groeiend aantal minder draagkrachtigen ziet af van tandartsbezoek, omdat de kosten niet of nauwelijks in de basisverzekering zijn opgenomen. Als zij zelf niet gaan, blijken hun kinderen ook niet te gaan, hoewel mondzorg tot hun achttiende in de basisverzekering is opgenomen. Ook steeds meer ouderen bezoeken de tandarts niet, om financiële redenen en/of vanwege mindere mobiliteit.

Albert Feilzer besluit zijn oproep aan de Eerste en Tweede Kamer aldus:

“Laten we geen tijd en energie verspillen aan een experiment dat goede oplossingen eerder in de weg staat dan creëert.
Naar mijn mening is op dit moment de meest verstandige aanpak dat u de minister verzoekt om de AMvB op te schorten en in plaats daarvan een brede commissie te installeren. Een commissie die zich buigt over het volledig spectrum van de problemen in de mondzorg, en die op korte termijn een allesomvattende oplossing voorstelt die een toegankelijke en goede mondzorg voor werkelijk alle Nederlanders garandeert. In het bijzonder voor de sociaal zwakkeren, de ouderen en de jeugd!”

Bron: UvA

Gerelateerde artikelen

Steeds meer personen brengen een bezoek aan de mondhygiënist, blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS over bezoek aan de gezondheidszorg. In 2018 bracht 36 procent van…

Veel clichématige uitspraken vinden hun oorsprong in een kern van waarheid. Zo ook het gezegde over de mond als spiegel van de gezondheid. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont de relatie…

Nadat een tand of kies wordt getrokken bestaat het risico dat het bot gaat slinken. Na verloop van tijd kan dit ongunstig uit pakken, waardoor het plaatsen van een implantaat…

‘Ieder kind kost je een tand’ is een bekende uitdrukking. Het is veelgehoord bakerpraatje, maar toch ook met een licht serieuze ondertoon. Goed onderzocht is het eigenlijk nooit. Uit een…

Ouderen hebben vaak moeite om hun mondhygiëne op peil te houden, en de gevolgen van een slechte mondhygiëne kunnen ernstig zijn. Hoog tijd voor betere mondzorg voor ouderen, vinden Henk…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.