Blijf op de hoogte

Diabetes: meer risico op gezondheidsproblemen

Mensen met diabetes weten vaak niet dat het een extra risico op gebitsproblemen met zich meebrengt. Maar dat hoeft niet tot een mindere mondgezondheid te leiden. Diabetespatiënten die goed voor hun gebit zorgen kunnen problemen voorkomen. Om patiënten daarop te wijzen start de KNMT op zondag 20 maart, Wereld Mondgezondheidsdag, een landelijke voorlichtingsactie.

Goede mondzorg voor mensen met diabetes

Bij het ouder worden verliezen mensen tanden en kiezen. Diabetespatiënten lopen daarop meer risico dan anderen. Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. De onderzoekers van de Centers for Disease Control and Prevention analyseerden gegevens die gedurende 31 jaar van meer dan 35.000 Amerikanen zijn verzameld. Het bleek dat iedereen bij het ouder worden tanden verloor, maar mensen met diabetes dubbel zoveel; gemiddeld vier meer.

“Mensen met diabetes lopen inderdaad een groter risico op problemen met hun gebit”, reageert Hendrike van Drie, waarnemend voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen. “Dat komt doordat diabetes chronische tandvleesontsteking (parodontitis) kan veroorzaken. Als die ontsteking niet tijdig wordt behandeld kan dat uiteindelijk leiden tot verlies van tanden. Goede mondzorg kan veel problemen voorkomen.”

Op hoegezondisjemond.nl kan iedereen vanaf nu zijn kennis testen van diabetes en mondgezondheid. In de wachtkamer van de tandarts hangen posters die patiënten oproepen om tijdens hun controle te vertellen dat ze diabetes hebben. De tandarts kan dan helpen om gebitsproblemen te voorkomen. De campagne van de KNMT is tot stand gekomen in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland.

Gerelateerde artikelen

Diabetes kent twee typen. Diabetes type 1 en type 2. Tegen diabetes type 1 is helaas nog niets te doen, behalve insuline spuiten en ervoor zorgen dat je regelmatig en…

De verschillen tussen mannen en vrouwen met type 2 diabetes (suikerziekte) blijken al in het voorstadium van de aandoening (prediabetes) te bestaan. Vergeleken met seksegenoten met een gezonde bloedsuikerwaarde, zijn…

Zelfs fitte mensen lijken gezondheidsrisico’s te lopen bij veel zitten. Ook bij hen is er een relatie tussen sedentair gedrag (veel zitten) en diabetes type 2. Die relatie was al…

Door van de dag de nacht te maken en omgekeerd, bijvoorbeeld door werk in ploegendiensten, zorgt voor een verstoorde bloedsuikerhuishouding. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht hebben dat voor het eerst…

Onder meer met levensstijlprogramma’s en waarschuwingen tegen obesitas en te weinig beweging gaat tegenwoordig voor het grote publiek veel aandacht uit naar diabetes type 2. Terwijl een evenredig deel met…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.