Blijf op de hoogte

Gepersonaliseerde behandeling bij chronische depressie

Eén op de vijf Nederlanders krijgt in het leven te maken met depressie, waarvan 15 tot 20% een chronische vorm ontwikkelt. Deze langdurig depressieve gevoelens zijn in de praktijk lastig te behandelen. Hoogleraar Jan Spijker, als psychiater werkzaam bij Expertisecentrum Depressie (onderdeel van GGZ-instelling Pro Persona), vertelt over de ideale aanpak bij zogeheten ‘therapieresistente depressies’.

Wat houdt een therapieresistente depressie in?

“Depressie is over het algemeen een aandoening die goed te behandelen is. De oorzaken lopen weliswaar sterk uiteen, maar de hedendaagse behandelmethoden zijn gevarieerd en in de praktijk effectief gebleken. Toch moeten we ook concluderen dat de bestaande therapieën niet bij iedereen het gewenste effect hebben. De mensen bij wie behandeling niet aanslaat, ontwikkelen dan een chronische, therapieresistente depressie.”

Wat is de oorzaak van deze resistentie?

“Onderzoek heeft in de loop der tijd al verschillende aanwijzingen opgeleverd. Zo kampen veel therapieresistente patiënten met andere klachten, zoals een angststoornis, autisme of een chronische, lichamelijke ziekte. Dit zijn complicerende factoren en zorgen voor een groter risico op aanhoudende, depressieve gevoelens. Daarnaast kan een depressie op jonge leeftijd een aanwijzing zijn voor een verhoogde kwetsbaarheid voor langdurige klachten. Biologisch onderzoek heeft bovendien aangetoond dat de hersenen van iemand die kampt met depressie afwijken van het brein van een gezond persoon. Deze neurobiologische veranderingen kunnen ook een rol spelen in het aanhouden van klachten.”

Wat is jullie rol bij de behandeling van chronische en therapieresistente depressie?

“Patiënten die bij andere klinieken onvoldoende vooruitgang boekten, krijgen bij ons een intensieve, gepersonaliseerde behandeling aangeboden. Dit betekent dat wij de behandeling intensiveren en andersoortige interventies toepassen, zowel psychologisch als biologisch. Zo maken we gebruik van een intensieve vorm van psychotherapie, genaamd ‘schematherapie’, waarbij wij gebeurtenissen uit de jeugd van patiënten een plek geven in de behandeling. Daarnaast participeren we in onderzoeken naar innovatieve neuro-stimulatiemethoden en nieuwe medicaties zoals ketamine, vooral bekend als verdovingsmiddel. Ook stimuleren we patiënten zelf bij te dragen aan het verminderen van klachten door het zelfmanagement te bevorderen. Gedurende elke behandeling monitoren wij patiënten intensief, zodat we de therapie waar nodig kunnen bijsturen en deze effectiever wordt.”

Meer informatie
www.propersona.nl/expertisecentrumdepressie

Gerelateerde artikelen

“Je moet gewoon positief denken.” Het is een uitspraak waar te veel mensen met een depressie nog mee geconfronteerd worden. Ondanks overheidscampagnes, evenementen en aandacht in de media is er…

Mensen die wonen in een gebied waar sprake is van ernstige luchtvervuiling rapporteren vaker depressieve gevoelens. Dat laten de resultaten zien uit een onderzoek van de Universiteit Gent in samenwerking…

Het oproepen van positieve gebeurtenissen en ervaringen kan jongeren helpen om veerkrachtig te worden tegen depressie op latere leeftijd. Dat suggereren wetenschappers van de Universiteit van Cambridge. De resultaten van…

8% van de 12- tot 25-jarigen geeft aan psychisch ongezond te zijn. Dit blijkt uit vragen die ze daarover hebben beantwoord. Het is een lichte stijging ten opzichte van tien…

Uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat depressieve gevoelens maar moeilijk op tafel komen. Vooral de risicogroepen – jongeren tussen de 13 en 18…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.