Blijf op de hoogte

Personalized therapy dankzij kankercelonderzoek

Na kankerdiagnose is het van belang zo snel mogelijk te weten op welke therapie de tumorcellen reageren. Zo kan voor de patiënt direct de best werkende behandeling worden ingezet. Ook tijdens en na de behandeling willen artsen de af- en toename van kwaadaardige cellen nauwkeurig kunnen volgen. “Bloedonderzoek biedt de mogelijkheid om circulerende epitheliale tumorcellen (CETC’s) te detecteren die vanaf de tumor in het bloed terecht zijn gekomen”, vertelt Theodoor Scheepers, directeur van Pro Health Medical. “Het zijn die cellen die metastatische verspreiding van de tumor kunnen veroorzaken. Hoe sneller je de toename van CETC’s ontdekt en vervolgens de therapie op die ontdekking kunt aanpassen, des te beter over het algemeen de resultaten van de behandeling.”

Wanneer kun je het bloed onderzoeken op die cellen?

Dr. Stefan Schuster: “Zodra een arts kanker heeft vastgesteld, kan worden onderzocht of de tumorcellen in het bloed aanwezig zijn. Wij gebruiken daarvoor met EDTA onstolbaar gemaakt bloed. Vervolgens worden met een unieke procedure alle CETC’s individueel zichtbaar gemaakt en automatisch met speciale microscopen geteld.” Dr. Schuster is lid van het onderzoeksteam in het laboratorium van professor dr. Pachmann te Bayreuth waar deze onderzoeken plaatsvinden. In het laboratorium zijn meer dan 80.000 tests gedaan voor klinieken over de hele wereld.

Wat kun je aantonen met dat onderzoek?

Schuster: “Ten eerste kun je al in een heel vroeg stadium, liefst voordat sprake is van metastase, vaststellen wat de concentratie is van de kwaadaardige cellen. Dat is belangrijk om na het inzetten van de behandeling de resultaten daarvan te kunnen volgen. Daarnaast kun je bepalen of de tumorcellen goed zullen reageren op chemotherapie of daar juist helemaal niet gevoelig voor zijn. Je kunt onderzoeken welke behandeling voor de persoon met die tumor op dat moment de best mogelijke resultaten zal bieden.”

Kan het onderzoek ook worden gebruikt om langdurig de gezondheid te blijven volgen?

Schuster: “Jazeker. In 2006 hebben wij bijvoorbeeld een patiënte gehad met uitgezaaide borstkanker. Gedurende acht jaar hebben wij haar bloed regelmatig onderzocht. Steeds als wij een toename zagen van het aantal kwaadaardige cellen werd een MRI gemaakt waarna inderdaad een nieuwe uitzaaiing werd gevonden. Door het vroegtijdig opmerken van die uitzaaiing kon door adequaat optreden van de behandelend artsen de tumor steeds weer onder controle worden gebracht. Helaas raakte haar lichaam uiteindelijk zo verzwakt dat toen opnieuw uitzaaiingen optraden deze niet meer konden worden behandeld. Maar tot die tijd was het, dankzij de personalized therapy, wel mogelijk om de kwaliteit van haar leven te verbeteren. Zo’n personalized therapy is gebaseerd op klinische studies en publicaties waarbij meer dan zeshonderd patiënten betrokken waren. Doordat wij patiënten blijven volgen, begrijpen wij het systeem steeds beter waardoor therapieën steeds verder verbeterd kunnen worden.”

Hoe kan onderzoek bijdragen aan personalized therapy?

Scheepers: “Kankercellen kunnen gedurende het verloop van de ziekte veranderen. Het monitoren van het aantal en de gevoeligheid van de cellen is belangrijk om vroegtijdig therapie te kunnen bieden. Met behulp van Maintrac® kun je precies vaststellen of, wanneer en welke behandeltherapie het beste kan worden ingezet. Dit is mogelijk door heel nauwkeurig de celontwikkeling in het bloed van de individuele patiënt te volgen. Ook kun je onzekerheid wegnemen.”

“Het onderzoek wordt daarnaast gebruikt om onder- en overbehandeling te voorkomen”, vult Schuster aan. “Je wilt immers precies die behandeling geven die op dat moment nodig is. Dat kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld op dat moment niet behandelt omdat de concentratie stabiel is. Door dit onderzoek in te zetten ter bewaking van de tumoractiviteit kunnen de artsen, samen met de onderzoekers, betere beslissingen maken in het hele behandelproces.”

Meer informatie?
info@prohealth.nl
www.prohealth.nl

Gerelateerde artikelen

In Nederland leven ongeveer 600.000 mensen met kanker. Elk jaar worden er meer dan 100.000 nieuwe diagnoses gesteld. Gelukkig wordt onze standaard kankerzorg gezien als één van de beste ter…

Eierstokkanker geeft geen duidelijke klachten en wordt daarom vaak laat ontdekt. Tegen die tijd kan de ziekte al in een vergevorderd stadium zijn en ligt de overlevingskans lager. Een onderzoeksteam…

In bijna een derde van de sterfgevallen was kanker in 2018, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Er overleden ongeveer 47.000 (30 procent) aan de gevolgen van…

Dankzij verbeterde technieken wordt de rol van MRI voor de totale zorg alleen maar groter. Eerste lijn, tweede lijn en daarmee de patiënt profiteren. Het MRI Centrum opent binnenkort in…

Maandag 3 juni hield patiëntenorganisatie Longkanker Nederland een online vragenuurtje over wietolie (cannabisolie). Apotheker Paul Lebbink van de Transvaal Apotheek beantwoordde in 45 minuten allerlei vragen over wietolie. Of je…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.