Blijf op de hoogte

Kwaliteit van leven bij borstkanker

Wie borstkanker overleeft, kan nog last hebben van de gevolgen. Het is dan ook belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden in de behandeling. Suzan van der Meij, oncologisch chirurg in het Flevoziekenhuis en Amsterdamse universitaire medische centra, locatie AMC, legt uit.

Hoe zit het met de awareness rondom borstkanker?

“Voorheen was er vooral veel aandacht voor de ziekte met als doel borstkankerawareness, ofwel bewustzijn, onder het publiek te kweken. Bij de ziekenhuizen lag de focus daarentegen op betere behandelingen. In beide gevallen is veel winst geboekt. De behandelingen zijn beter geworden en de symptomen worden vroeger ontdekt, waardoor er meer overlevenden zijn. Maar dit heeft er ook voor gezorgd dat het aandachtspunt is gaan verschuiven. Niet de ziekte zelf, maar het leven na kanker wordt nu steeds meer het onderwerp van gesprek. Ex-patiënten krijgen te maken met beperkingen en moeten zich weer in het leven zien in te passen. Hierbij kunnen obstakels, zoals problemen in het arbeidsproces, de kop opsteken.”

Wat zijn de consequenties hiervan voor borstkankerbehandelingen?

“Met deze verschuiving van aandacht is de wens naar voren gekomen om het leven met beperkingen voor exkankerpatiënten te optimaliseren. Hoewel nabehandelingen eerst vooral gericht waren op het opsporen van de terugkeer van de ziekte, wordt nu ook uitgebreid gevraagd naar zaken waar de patiënt tegenaan loopt. Het gaat dan om de volgende domeinen: mentale en fysieke aspecten, maar ook de sociale situatie en werkomstandigheden.”

Wat is de meerwaarde van een combinatie tussen perifere en academische zorg?

“Door de periferie te combineren met de kennis van de academische specialisten, kan een betere kwaliteit voor de patiënt worden geboden. Zo kunnen eventuele problemen al in het diagnostisch traject worden opgespoord, in plaats van in de fase erna. Ook zorgt de samenwerking ervoor dat er up-to-date zorg op maat voor alle patiëntcategorieën kan worden geleverd. Alle patiënten kunnen op de juiste plek in kaart worden gebracht en behandeld waardoor een goede doorstroom wordt geleverd. Door samenwerking met de academie zijn patiënten met meer complexe problematiek op de juiste plek en kunnen behandelingen zoals specialistische bestralingstechnieken worden toegepast.”

Hoe dragen jullie bij aan een betere kwaliteit van leven voor de patiënt?

“In het Flevoziekenhuis en het AMC zijn we ons bewust van het effect dat kanker kan hebben op iemands leven. We hebben hier een extra stap in het zorgpad voor geïntroduceerd. Dit zijn vragenlijsten die patiënten op gezette tijden in hun behandeling krijgen, waarmee we kunnen zien hoe het in de eerder genoemde domeinen gaat met de patiënt. Daarnaast bieden we bij de start van de behandeling een online hulpmiddel, de borstkanker keuzehulp, waarmee patiënten alle mogelijke behandelopties krijgen uitgelegd om uiteindelijk een weloverwogen keuze te maken. We proberen daarmee naast goede zorg altijd de patiënt centraal te zetten bij de behandelingen.”

Meer informatie?
www.flevoziekenhuis.nl/borstkankerzorg
AMC kankerzorg mammapolipolikliniek

Gerelateerde artikelen

Tilburg, 14 oktober 2020 – Als eerste ziekenhuizen hebben het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg de revolutionair nieuwe lokalisatie-techniek Pintuition gebruikt…

Steeds meer mensen overleven kanker. Dat impliceert dat de zorg rondom kanker verbetert, maar tegelijkertijd constateert Mirjam Velting van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) dat de nazorg daarentegen achterblijft. Velting is…

Hoewel borstkanker steeds beter te behandelen is en de overleving nu op 80 procent ligt, zijn er helaas nog altijd vrouwen die eraan overlijden. De diagnose kanker doet veel met…

Mutaties in BRCA1 of BRCA2, die erfelijke borstkanker en eierstokkanker veroorzaken, leiden tot een ontstekingsreactie in tumorcellen. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek van hoogleraar Marcel van Vugt van het UMCG. Zulke…

Het aantal nacontroles voor vrouwen behandeld voor borstkanker zou met meer dan 9.000 nacontrole bezoeken per jaar omlaag kunnen. Dat is de uitkomst uit het promotieonderzoek van Annemieke Witteveen (Universiteit…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.