Blijf op de hoogte

Samenwerking in de aanpak van cutaan lymfoom

Landelijke samenwerking

Dr. Michelle van Rossum: “Het is goed om iemand met huidlymfoom vanuit de periferie minstens één keer te verwijzen naar een academisch centrum om de diagnose te toetsen en eventueel een behandeling in te stellen. Soms gaan patiënten daarna terug naar de periferie, anderen blijven onder behandeling bij een academisch centrum. Alle Nederlandse academische centra komen eens in de drie maanden bijeen binnen de Landelijke Werkgroep Cutane Lymfomen. In deze werkgroep worden alle nieuw gediagnostiseerde huidlymfoompatiënten  besproken. Daarbij zijn pathologen en dermatologen aanwezig.”

Wanneer doorverwijzen?

“Daar zijn niet echt richtlijnen voor. Maar zoals gezegd denk ik dat het goed is om elke patiënt met huidlymfoom minstens één keer in een academisch centrum te zien, zodat hij of zij ook in de Landelijke Werkgroep wordt besproken. Veel dermatologen zullen dat op die manier doen, anderen niet. Maar gezien het patiëntenvolume zou het wel kunnen. Doorverwijzen naar het expertisecentrum van het LUMC gebeurt na overleg en/of als het nodig is. Dat gebeurt als de diagnose lastig is, of als de behandeling extreem gecompliceerd is. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij samenwerking plaatsvindt.”

Belang samenwerking tussen artsen in het ziekenhuis en met andere ziekenhuizen

“Een goede samenwerking binnen het ziekenhuis is van heel groot belang, omdat er soms patiënten zijn die multidisciplinair worden behandeld dan wel in kaart gebracht. Collega’s worden op indicatie geconsulteerd. Dat kan een patholoog, radiotherapeut, hematoloog, radioloog, en/of nucleair geneeskundige zijn, waarmee eens per week een MDO (multidisciplinair overleg) is waar we patiënten bespreken. Een MDO is een goede manier om de diagnostiek te bespreken, en om te zien welke behandeling de beste optie is voor een specifieke patiënt. Ik zoek de samenwerking met een hematoloog indien er ook lokalisatie buiten de huid is. De rol van de hematoloog varieert van adviserend tot (mede)behandelend.”

Wat de patiënt ervaart van de samenwerking

Mieke de Leeuw: “Het is belangrijk dat verschillende specialisten bij de diagnose en behandeling van cutaan lymfoom goed samenwerken en van elkaar leren. Elke specialist kijkt vanuit zijn of haar eigen expertise naar deze zeldzame aandoening. De dermatoloog kijkt uiteraard vooral naar de huid, maar ook naar de lymfeklieren en de uitslagen van het bloedonderzoek. Voor de diagnose Sézary Syndroom is het nodig dat naast de huid ook de lymfeklieren en het bloed zijn aangedaan. Een hematoloog kan die uitslagen nog beter lezen en uitleggen. Ook bij mycosis fungoides kunnen het bloed en de lymfeklieren zijn aangedaan. In het expertisecentrum in het LUMC wordt de meerderheid van de patiënten met het Sézary Syndroom besproken in een extra multidisciplinair overleg, waar naast de dermatoloog ook een hematoloog, radiotherapeut, radioloog en patholoog aanwezig zijn. Voor het stellen van een goede diagnose is het belang van een goede samenwerking tussen dermatoloog en patholoog niet te onderschatten. Zo vullen de specialisten elkaar aan.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Kyowa Kirin. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Kyowa Kirin heeft geen invloed op de inhoud gehad. 

KKI/NL/POT/0133

Gerelateerde artikelen

Ongeveer de helft van de mensen met huidlymfoom heeft de vorm mycosis fungoides (MF)1. Annelies Nijland heeft al sinds haar tienerjaren MF, al werd die ziekte pas 16 jaar later…

Bij Mieke de Leeuw werd haast toevallig ontdekt dat zij leed aan het Sézary Syndroom (SS), een type huidlymfoom. Achteraf gezien had ze al veel langer klachten, die echter niet…

Rosanne Ottevanger, arts-onderzoeker in het LUMC, doet onderzoek naar de kwaliteit van leven bij mensen met een cutaan lymfoom (huidlymfoom). Kwaliteit van leven en cutaan lymfoom “De kwaliteit van leven…

De behandeling van mycosis fungoides en sézary syndroom (en andere typen huidlymfoom) is in hoge mate maatwerk voor de patiënt. Huidlymfoom is een zeldzame ziekte; er zijn bovendien veel verschillende…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.