Blijf op de hoogte

Hoge resolutie DNA-foto van uitgezaaide kanker geeft inzicht in behandelopties

Nederlandse onderzoekers hebben met behulp van DNA-analyse voor het eerst een gedetailleerd overzicht gemaakt van het landschap van DNA-fouten in duizenden uitgezaaide tumoren. Op 23 oktober 2019 is de studie Pan-cancer whole genome analyses of metastatic solid tumors” in het gerenommeerde tijdschrift Nature gepubliceerd. De onderzoekers tonen daarin aan wat de verschillen zijn tussen uitgezaaide en primaire tumoren. Bij 62% van de patiënten zijn er aanknopingspunten gevonden voor mogelijke behandelingen die kunnen aangrijpen op specifieke eigenschappen van de individuele tumor. Deze publicatie geeft internationale erkenning aan een uniek nationaal samenwerkingsmodel tussen ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. De tumor-databank van uitgezaaide kankertypen vergroot behandelopties voor patiënten van vandaag en creëert onderzoeksmogelijkheden voor verbetering van zorg voor de patiënt van morgen. Daarmee draagt deze op unieke wijze bij aan een lerend zorgsysteem.

Leren van DNA-fouten sleutel tot juiste behandeling

Kanker is een genetische ziekte, waarbij fouten in het DNA van tumorcellen de eigenschappen van de kanker bepalen, en inzicht geven in het ziekteverloop en de respons op behandelingen. Dankzij de nieuwste ‘whole genome sequencing’-techniek is het inmiddels mogelijk om de complete DNA-code in kaart te brengen. Met deze techniek zijn de uitgezaaide tumoren van meer dan 4.000 patiënten geanalyseerd en is de wereldwijd grootste genetische databank van uitgezaaide tumoren tot stand gekomen. De databank heeft een unieke onderzoekswaarde en is toegankelijk voor onderzoek ten behoeve van het verbeteren van behandelingen tegen kanker.

Opbouw databank mogelijk gemaakt door een unieke Nederlandse samenwerking

Dit onderzoek is mogelijk geworden dankzij een vernieuwend samenwerkingsmodel vanuit het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) – waarin 44 Nederlandse ziekenhuizen samenwerken – en Hartwig Medical Foundation. In studieverband is weefsel van patiënten afgenomen en zijn klinische data verzameld. Hartwig Medical Foundation verzorgde de DNA-metingen, voerde de uitgebreide data-analyses uit en heeft de database met genetische en klinische data opgebouwd.

Resultaten: aanwijzingen voor behandel- en studieopties voor 62% van de patiënten

De Nature-publicatie laat zien dat DNA-fouten in uitgezaaide tumoren sterk verschillen tussen tumortypen, waarbij belangrijke cel-bouwstenen op verschillende wijze beschadigd raken.

Lees de rest van dit artikel hier.

Gerelateerde artikelen

Longkanker staat in de top 10 meest voorkomende doodsoorzaken. Een sterke motivatie om te investeren in verbeterde onderzoeksmethodes en behandelopties. Wim Timens is professor en hoofd van de afdeling Pathologie…

Longkanker is een zeer agressieve vorm van kanker, waarbij een juiste en snelle diagnose zeer belangrijk is. De pathologie speelt een cruciale rol bij de diagnose en de afweging welke…

Longkanker ontstaat meestal door roken. Vrijwel altijd is er sprake van vele veranderingen in het genetisch materiaal (DNA). Bij een deel van de longkankerpatiënten is sprake van bepaalde veranderingen in…

Zeldzame mutaties bij longkanker
Goede Nederlandse longkankerzorg kan nog beter

“De Nederlandse longkankerzorg en moleculaire diagnostiek behoren tot de wereldtop. Met onze richtlijnen leggen we de lat heel hoog”, stelt Stefan Willems, patholoog in het UMC Utrecht en gespecialiseerd in…

De diagnose niet-kleincellige longcarcinoom kan een ontwrichtend effect hebben op het leven van de patiënt en zijn of haar directe omgeving, en dit is ook vaak niet het laatste slechtnieuwsgesprek.…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.