Blijf op de hoogte

De meest voorkomende hoorziektes op een rijtje

In dit artikel bespreken we 3 veelvoorkomende hoorziektes in Nederland: 1) De Ziekte van Menière; 2) Oorsuizen / Tinnitus en 3) Hyperacusis.

1. Ziekte van Ménière

Wat is het? Een chronische binnenoorziekte, meestal in één oor, soms in twee oren.
Symptomen: Aanvallen van draaierigheid/duizeligheid en gehoorvermindering, gepaard met oorsuizen. Er is pas sprake van Ménière als al deze drie symptomen aanwezig zijn.
Bijkomende klachten: Drukkend, vol gevoel in het oor, vermoeidheid, licht in het hoofd, hoofd- of nekpijn en oogklachten.
Oorzaak: Die is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk een verstoring in de vloeistofhuishouding in het slakkenhuis (het deel van het oor waar de trilhaartjes zitten die in verbinding staan met de zenuwen, die op hun beurt weer communiceren met de hersenen).
Behandeling: Ménière valt (nog?) niet te genezen. Patiënten wordt daarom vaak verteld dat ze moeten leren leven met hun ziekte. Veelal helpt psychosociale begeleiding bij het omgaan met de emoties en spanningen die de ziekte teweeg brengt, zoals de continue angst voor een nieuwe aanval en onzekerheid door slechthorendheid.

2. Tinnitus (oorsuizen)

Wat is het? Tinnitus is geen oorziekte, maar een symptoom dat het gevolg kan zijn van een ziekte. Men kan tinnitus hebben aan één of beide oren.
Symptomen: De patiënt hoort geluiden die er niet zijn: piepen, suizen, bonken, ruisen of andere geluiden. De geluiden kunnen per persoon of per moment variëren in luidheid en indringendheid.
Bijkomende klachten: Gehoorverlies, concentratieproblemen
Oorzaak: Tinnitus hangt vaak samen met gehoorverlies. De feitelijke oorzaak is niet altijd (meer) aanwijsbaar. Oorzaken kunnen zijn: een (verwaarloosde) oorontsteking, gebruik van sommige medicijnen, een harde explosie, een verkeersongeval of luisteren naar te harde muziek. Hierdoor raken haarcellen in het slakkenhuis onherstelbaar beschadigd. Omdat de haarcellen wel een (verstoord) signaal blijven afgeven, kunnen mensen tinnitus gaan waarnemen.
Behandeling: In bepaalde gevallen is behandeling met medicijnen mogelijk of een medische ingreep. Sommige patiënten hebben baat bij klanktherapie of Tinnitus Management Therapy (TMT), waarbij geleerd wordt minder aandacht te besteden aan het tinnitus-geluid.

3. Hyperacusis

Wat is het? Een veelal chronische aandoening, waarbij men overgevoelig is voor geluid. Het gehoor verliest z’n vermogen om harde of indringende geluiden op een natuurlijke wijze te dempen. Een variant is Recruitment, waarbij de aandoening is gekoppeld aan gehoorverlies.
Symptomen: Alledaagse geluiden (stofzuiger, verkeer, fluitende vogels, rinkelend servies) worden als pijnlijk of onverdraaglijk ervaren.
Bijkomende klachten: Vermoeidheid, slapte en hooikoortsachtige klachten.
Oorzaak: Er is nog vrij weinig bekend over de oorzaak van hyperacusis. Wel valt er een verband te leggen met bepaalde situaties zoals blootstelling aan hard geluid, hoofdletsel (whiplash), onvoorzichtig uitspuiten van het oor en een tumor in het hoofd.
Behandeling: Hyperacusis is op dit moment niet medisch te verhelpen. Het dragen van gehoorbescherming kan verlichting geven, maar kan communicatieproblemen geven. Bepaalde trainingen (waaronder TMT) kunnen de patiënt helpen te leren omgaan met de aandoening.

Gerelateerde artikelen

Wanneer u toe bent aan het gaan dragen van een hoortoestel dan zijn er wel wat dingen die u van tevoren wilt weten. Dat lijkt ons niet meer dan logisch…

In 2013 kreeg Nanouk (21) de diagnose bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van Addison). Ze was toen 14 jaar. Er gingen heel wat jaren aan vooraf voordat bij haar de juiste diagnose werd…

Iedereen die lang genoeg leeft, zal op den duur te maken krijgen met een slecht gehoor. De haarcellen in het slakkenhuis van het oor worden gedurende iemands leven zwaar belast,…

Wie denkt aan hoortoestellen zal niet meteen stilstaan bij het wonderlijke stukje techniek dat dit eigenlijk is. Ondanks de spectaculaire ontwikkeling van het apparaat door de eeuwen heen, is haar…

Het cochleair implantaat maakt een snelle ontwikkeling door, voornamelijk als gevolg van voortschrijdende technologie. Tegelijkertijd blijkt het hulpmiddel ook te helpen bij bepaalde gevallen van tinnitus. Tijd om contact te…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.