Dat overwerken voor stress kan zorgen, is algemeen bekend. Maar een langdurige werkweek kan nog veel meer risico’s met zich meebrengen.

Hartziekten

Onderzoek in American Journal of Industrial Medicine liet zien dat een werkweek van 61 tot 70 uur per week het risico op coronaire hartziekten verhoogt met 63%. Daarnaast ontdekten wetenschappers van de University of London dat mensen die langer dan 55 uur per week werken 40% meer kans lopen op een onregelmatige hartslag of wel boezemfibrilleren. Dit kan leiden tot duizelingen, kortademigheid en zelfs een beroerte.

Slaap

In 2009 deden professor Virtanen en zijn team onderzoek naar het effect van een langdurige werkweek op slaapgewoonten. Ze ontdekten dat mensen die meer dan 55 uur per week werken vaker slaapproblemen hebben dan mensen die 35-40 uur per week werken. Zo vielen ze vaker moeilijker in slaap, werden te vroeg wakker en voelden zich ’s ochtends niet uitgerust. Een mogelijke oorzaak is stress over afspraken en andere werkgerelateerde verplichtingen.

Meer alcohol

Twee jaar later deden Virtanen en zijn team opnieuw onderzoek naar het effect van lange werktijden, maar richtten zich dit keer op de alcoholconsumptie. Wat bleek? Mensen die langer dan 48 uur per week werken zijn sneller geneigd om een grote hoeveelheid alcohol te consumeren dan degenen die 40 uur of minder werken.

Een grote hoeveelheid werd hierbij beschouwd als meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen per week voor mannen. Excessief alcoholgebruik verhoogt het risico op kanker, leverziekten, hartziekten en mentale stoornissen.

Gezondheid

Lees ook: de rol van gezondheid bij langer doorwerken

Zitten

Een langdurige werkweek gaat gepaard met lang zitten. Uit verschillende studies is gebleken dat dit funest is voor de gezondheid. Zo ontdekten wetenschappers vorig jaar dat het de aangewezen oorzaak is voor meer dan 430.000 sterftegevallen in 54 landen ter wereld. Ook recent deden wetenschappers onderzoek naar het verband tussen zitten en vroegtijdig overlijden. Ze ontdekten dat zelfs in het geval iemand naast het langdurig zitten beweegt, de kans op een vroegtijdige dood toeneemt. Om het risico te verminderen zouden werknemers elk halfuur even moeten gaan staan.

Roken

Uit onderzoek van Maria Inés Berniell bleek dat mensen die meer werken eerder geneigd zijn om te roken. Volgens haar staat één uur minder werken in de week gelijk aan 0,0011% minder kans om te roken. Ook uit een Koreaanse studie bleek dat mensen die lange werktijden hebben vaker roken dan degenen die gemiddelde tijden werken (35 tot 40 uur). Een mogelijke oorzaak hiervoor zou stress zijn.