Een van de meest gebruikte anticonceptie-combinatiepillen beïnvloedt het welzijn van vrouwen in negatieve zin. Dit melden Zweedse onderzoekers in een studie naar 340 ‘gezonde’ vrouwen. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Fertility and Sterility.

In een statement zegt professor Angelica Lindén Hirschberg (Karolinska Institutet Sweden) het volgende: “Ondanks het gebruik van de anticonceptiepil door circa 100 miljoen vrouwen wereldwijd, weten we nog maar weinig over de effecten op de gezondheid. Met onze resultaten willen we bijdragen aan het gelimiteerde wetenschappelijk bewijs dat er tot nog toe is.”

Combinatiepil vs. placebo

Samen met haar collega’s volgde zij deelnemers in de leeftijd van 18 – 35. In een tijdsbestek van drie maanden kregen die geheel willekeurig een anticonceptiepil voorgeschreven. Het betrof de combinatiepil met de hormonen ethinylestradiol en levonorgestrel of een pil zonder effect (placebo).

Deelnemers die de combinatiepil kregen schaalden hun algehele kwaliteit van leven lager in. Dit werd kenbaar door aspecten als slechte buien, gebrek aan zelfcontrole en een lager energieniveau. Volgens de onderzoekers moet het resultaat wel met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De verschillen waren namelijk relatief klein. Daarnaast was er geen verschil in verhoogde depressiviteit zichtbaar. Deze factor geldt als belangrijke graadmeter voor algehele kwaliteit van leven.

Strikte naleving/onregelmatig gebruik

Volgens onderzoeker Niklas Zethreaus draagt het ervaren van een slechte kwaliteit van leven mogelijk bij aan het feit dat vrouwen geen strikte naleving hanteren in het gebruik van anticonceptiepillen of deze onregelmatig gebruiken. Zethreaus: “Voordat een anticonceptiepil of enige vorm van anticonceptie wordt aangeraden is het belangrijk om aandacht te schenken aan de mogelijke negatieve invloed op de kwaliteit van leven.”

Combinatiepil ethinylestradiol/levonorgestrel

De combinatiepil die gebruikt is in dit onderzoek wordt in veel landen gebruikt als anticonceptiemiddel. Het bevat de vrouwelijke geslachtshormonen ethinylestradiol en levonorgestrel. Eerstgenoemde is een oestrogeenhormoon en laatstgenoemde een progestageenhormoon. Zowel oestrogeen- als progestageenhormonen spelen een belangrijke rol bij de vruchtbaarheidscyclus.
De onderzoekers geven aan dat de resultaten niet opgaan voor andere combinatiepillen omdat die een ander risicoprofiel en bijwerkingen hebben.