1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de University College London (UCL) en Birkbeck, University of London.

De grote boosdoener: werkstress.
Circa 1 op de 5 zegt alcohol te gebruiken om met stressvolle gebeurtenissen om te gaan en iets meer dan een derde van de artsen geeft aan het te gebruiken om zich beter te voelen.

Volgens onderzoeker Asta Medisauskaite (UCL) wordt werkgerelateerde stress vaak genegeerd en weggewuifd. Dit onderzoek toont echter dat de stress gelinkt is aan verschillende gezondheidsproblemen en risicovol gezondheidsgedrag zoals alcoholgebruik.

Burn-out

Het onderzoek betrof 417 Britse artsen met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar. 49% van de artsen was medisch specialist, 18% huisarts en 20% arts in opleiding. De onderzoekers ontdekten dat 55% van de artsen aan de criteria voor burn-out voldeed. Het werd duidelijk dat werkstress artsen slapeloze nachten bezorgt, waarbij burn-out het risico op slapeloosheid bijna verdubbelt. Over het algemeen blijkt 12% van de artsen aan slapeloosheid te lijden.

Binge-drinken en eetbuien

Artsen met een afhankelijkheid van alcohol blijken volgens de onderzoekers 18 keer meer kans te hebben om 3 keer of meer per week te drinken. Daarnaast is de kans drie keer groter dat ze binge-drinken op een typische drinkdag. Vooral artsen die werkzaam zijn in ziekenhuizen blijken meer risico te lopen om te binge-drinken op een typische drinkdag.

Een ander opvallend gegeven uit de studie is dat 8% van de artsen te maken heeft met excessieve eetbuien. 1 op de 3 artsen vertoont eetbuien die neigen naar een eetbuistoornis en een derde geeft aan zich te schamen of depressief te voelen door de eetbuien.

Gezondheid artsen beschermen

In een statement zegt onderzoeker Caroline Kamau (Birkbeck) dat de studie laat zien dat 55% van de artsen burn-out heeft met in potentie verregaande gevolgen. “Echter zijn ze niet verantwoordelijk voor de burn-out, het is een reactie op externe stressoren en dus mogen artsen niet gestigmatiseerd worden. De oorzaken van burn-out moet opgelost worden door autoriteiten in de medische wereld, zodat de gezondheid van artsen niet in het geding komt’, aldus Kamau.

De studie-uitkomsten zijn gepubliceerd in BMJ Open en vormen onderdeel van een grotere studie naar de effecten van werkgerelateerde stress op de gezondheid van artsen.