Een groot deel van astmapatiënten heeft ook te maken met slapeloosheid. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de University of Pittsburgh. Een combinatie van de twee blijkt verband te houden met: een lager niveau van astmacontrole, depressie en een algeheel lagere kwaliteit van leven.

Slapeloosheid bij 37% van de astmapatiënten

Astma wordt gekarakteriseerd door ademhalingsproblemen, die worden veroorzaakt door gezwollen of ontstoken luchtwegen (longen). In Nederland geldt dit voor ongeveer 565.000 mensen. Volgens de onderzoekers is het nog niet geheel duidelijk hoe vaak slapeloosheidsproblemen voor komen bij personen met astma. Ongeveer 714 patiënten namen deel aan het onderzoeksprogramma. Van hen bleek 37% ernstige slapeloosheid te ervaren. Deze wordt gekenmerkt door zowel moeite te hebben om in slaap te vallen, als moeite om in slaap te blijven.

Belangrijkste bevindingen

  • Patiënten met slapeloosheid en astma schijnen vaker een hoger BMI-waarde te hebben. Daarbij blijkt hun longfunctie slechter en hebben ze een lagere sociaaleconomische status
  • 25% van de patiënten ondervindt slapeloosheidsproblemen die niet te wijten zijn aan astma-symptomen zoals kortademigheid tijdens het slapen
  • Bij slapeloosheid is er een hogere frequentie van ziekenhuisbezoek

Hoofdonderzoeker Luyster zegt het volgende: “Patiënten die lijden aan slapeloosheid blijken 2,5 keer meer risico te hebben op oncontroleerbare astmasymptomen. Daarnaast is er een 1,5 keer groter risico dat zij vaker met astmasymptomen naar het ziekenhuis moeten.”
Dit wijst erop dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan het herkennen van slapeloosheidsproblemen voor astmapatiënten.

Comorbiditeit van astma en slapeloosheid

Hoewel de gedachte sterk bestaat dat astma de problemen met slapeloosheid veroorzaakt, laat deze studie zien dat de twee afzonderlijk van elkaar bestaan. Op basis van de resultaten stellen de onderzoekers dat deze comorbiditeit de algehele kwaliteit van leven beïnvloedt bij astmapatiënten. Comorbiditeit betekent dat dezelfde persoon tegelijkertijd te maken heeft met twee of meer aandoeningen.
Er is weliswaar nog meer onderzoek nodig om de precieze relatie tussen slapeloosheid en astma vast te stellen, concludeert Luyster.

Bron: Tijdschrift Chest