Tweetalige autistische kinderen blijken makkelijker mentaal te kunnen schakelen dan autistische leeftijdsgenoten die slechts één taal spreken. Dat concluderen onderzoekers van de McGill University. Hun studie is recent verschenen in het tijdschrift Child Development.

Voordelen van meertaligheid

Er was al eerder onderzoek waaruit bleek dat meertaligheid verschillende hersenfuncties kan verbeteren. Voorbeelden zijn het werkgeheugen en de controle over de aandacht. Dit effect werd verklaard met het feit dat meertaligheid inhoudt dat een persoon snel en soepel moet kunnen schakelen tussen mentale (taal)-systemen. Dit kan een uitwerking hebben op andere cognitieve capaciteiten.

Tweetaligheid en autistische kinderen

De wetenschappers wilden het effect van tweetaligheid op de beperkingen van autistische kinderen bestuderen. Aan de studie namen in totaal 40 kinderen deel, waarvan 20 met autisme. Tien van hen waren tweetalig opgevoed en de anderen niet. De overige 20 kinderen hadden geen stoornis en ook hier was de helft meertalig. Niemand had intellectuele beperkingen.

Alle deelnemers werden gevraagd om een taak op de computer uit te voeren, waarbij objecten op kleur moesten worden gesorteerd. Na een tijdje werd de opdracht ineens veranderd naar sorteren op vorm.

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat de tweetalige autistische kinderen beter in staat waren om tijdens de opdracht te schakelen dan degenen die slechts één taal spraken. Hun werkgeheugen was daarentegen gelijk. Van autistische kinderen is bekend dat ze moeite hebben met schakelen en hierdoor minder neigen te presteren.

Tweetaligheid overwegen

Het team concludeert dat de resultaten van hun studie laten zien dat ouders van autistische kinderen tweetaligheid zouden moeten overwegen bij het maken van educatieve keuzes.

Ze benadrukken wel dat hun onderzoek tekortkomingen heeft, aangezien er slechts werd gekeken naar 40 kinderen. Er zijn dan ook meer en uitgebreidere studies nodig om het verband te bevestigen.