Blijf op de hoogte

Meer aandacht voor mondzorg bij ouderen

Minder dan 6 op de 10 mensen tussen de 70 en 80, en minder dan 40% van de 80-plussers zag in 2014 een tandarts. Die getallen moeten omhoog, vindt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Om ervoor te zorgen dat deze doelgroep naar de tandartspraktijk komt, schakelt de KNMT nu familieleden in.

Het belang van goede mondzorg

Afgelopen week heeft de beroepsvereniging voor tandartsen een ansichtkaart verspreid. Zo hoopt de vereniging meer bewustwording te kweken voor het belang van goede mondzorg. Doel van de ansichtkaart is om bezoekers van een tandartspraktijk te prikkelen – met de vraag: ‘Hoe lang is úw vader of moeder al niet bij de tandarts geweest?’

Wat maakt de kaart duidelijk?

Op de kaart staat het lage aantal ouderen dat de tandarts bezoekt en wordt het belang ervan dat wel te blijven doen benadrukt. Ten slotte maakt de kaart duidelijk wat iedereen kan doen om ouderen te stimuleren hun gebit te laten controleren door simpelweg de ouders erop aan te spreken.

Ansichtkaart KNMT

De voordelen van een gezonde mond

Op de kaart wordt ook het belang van goede mondzorg uitgelegd. Een fit gebit betekent immers beter kunnen eten, een frissere adem en een goede uitstraling. Maar ook de link tussen mondgezondheid en de algehele gezondheid wordt aangestipt: ziekten in de mond kunnen samenhangen met of risicofactoren zijn voor ziekten elders in het lichaam. Denk aan diabetes, hart- en vaatziekten of (aspiratoire) longontsteking.

Open huis’ op Nationale Ouderendag

De kaartenactie maakt onderdeel uit van een waaier aan acties die de KNMT, vaak samen met andere organisaties in de mondzorg, onderneemt om de mondgezondheid van kwetsbare ouderen in Nederland te verbeteren. Zo start binnenkort ook een project om de samenwerking tussen tandartsen en huisartsen te verbeteren. En er loopt een onderzoek naar hoe tandartspraktijken het best ouderen ‘in beeld’ kunnen houden. Op vrijdag 2 oktober, Nationale Ouderendag, houden veel tandartspraktijken ‘open huis’ voor oudere patiënten. Ze organiseren die dag allerlei activiteiten speciaal gericht op 65-plussers.

Gerelateerde artikelen

Steeds meer personen brengen een bezoek aan de mondhygiënist, blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS over bezoek aan de gezondheidszorg. In 2018 bracht 36 procent van…

Veel clichématige uitspraken vinden hun oorsprong in een kern van waarheid. Zo ook het gezegde over de mond als spiegel van de gezondheid. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont de relatie…

Decaan Albert Feilzer van ACTA, de faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland.…

Nadat een tand of kies wordt getrokken bestaat het risico dat het bot gaat slinken. Na verloop van tijd kan dit ongunstig uit pakken, waardoor het plaatsen van een implantaat…

‘Ieder kind kost je een tand’ is een bekende uitdrukking. Het is veelgehoord bakerpraatje, maar toch ook met een licht serieuze ondertoon. Goed onderzocht is het eigenlijk nooit. Uit een…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.