Blijf op de hoogte

Slechts 40% van de 80-plussers op tandartscontrole

Minder dan 6 op de 10 mensen tussen de 70 en 80, en minder dan 40% van de 80-plussers ging in 2014 op tandartscontrole. Dat is zorgelijk, zo vindt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Om het belang van een gezonde mond voor ouderen te onderstrepen houden tandartsen in heel Nederland daarom vrijdag 2 oktober open huis.

Nationale Ouderendag

Meer dan 100 mondzorgpraktijken verspreid over heel Nederland doen mee aan deze actie op Nationale Ouderendag. De ene praktijk geeft poetsles, de andere voert mondcontroles uit bij oudere patiënten en weer andere mondzorgpraktijken geven voorlichting.

Steeds meer ouderen met eigen gebit

Nederland telde in 2014 rond de 2,9 miljoen 65-plussers, en dat aantal groeit snel. In 2030 is 1 op de 4 Nederlanders ouder dan 65, en ongeveer een derde daarvan is 80-plusser. Steeds vaker zijn dat ouderen die hun eigen gebit nog hebben; ongeveer de helft van de 75-plussers heeft zijn eigen tanden nog. Maar die hebben door de jaren heen vaak wel de nodige behandelingen ondergaan, wat reden te meer is regelmatig op tandartscontrole te gaan.

De voordelen van periodieke tandartscontrole

Aad van der Helm, voorzitter van de KNMT vertelt: ‘Ouderen die op tandartscontrole blijven komen, hebben betere gebitten. En betere gebitten maken het leven van ouderen prettiger. Ze zijn pijnvrij en kunnen daardoor goed blijven eten, wat essentieel is voor iemands algemene gezondheid. En ze zien er verzorgder uit, wat bijdraagt aan het behoud van sociale contacten.’

Betere mondzorg voor ouderen

De publieksactie op Nationale Ouderendag is niet de enige activiteit die moet bijdragen aan betere mondzorg voor ouderen. De KNMT werkt in zeven projecten aan gezondere gebitten voor ouderen, veelal samen met andere partijen in de zorg. Zo krijgen mantelzorgers voorlichting, zijn er poetsinstructies voor mantelzorgers en zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen, werken mondzorgpraktijken in een uitgebreide pilot samen met thuiszorg en huisartsen om beter wederzijds te verwijzen en maken tandartsen hun praktijken ‘senior proof’.

Gerelateerde artikelen

Steeds meer personen brengen een bezoek aan de mondhygiënist, blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS over bezoek aan de gezondheidszorg. In 2018 bracht 36 procent van…

Veel clichématige uitspraken vinden hun oorsprong in een kern van waarheid. Zo ook het gezegde over de mond als spiegel van de gezondheid. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont de relatie…

Decaan Albert Feilzer van ACTA, de faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland.…

Nadat een tand of kies wordt getrokken bestaat het risico dat het bot gaat slinken. Na verloop van tijd kan dit ongunstig uit pakken, waardoor het plaatsen van een implantaat…

‘Ieder kind kost je een tand’ is een bekende uitdrukking. Het is veelgehoord bakerpraatje, maar toch ook met een licht serieuze ondertoon. Goed onderzocht is het eigenlijk nooit. Uit een…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.