Blijf op de hoogte

Wat te doen bij angst voor de tandarts?

Twee op de vijf Nederlanders is bang voor de tandarts. Vaak stellen deze mensen een tandartsbezoek uit en van uitstel komt afstel. Met het oog op mogelijke gezondheidsrisico’s is bewustwording creëren over het belang van een goede mondgezondheid voor deze doelgroep extra groot. Die drempel om naar de tandarts te gaan hoeft niet zo hoog te zijn, vertelt tandarts Willem Baas van CDC Complete Tandzorg.

Wat zijn de oorzaken van angst voor de tandarts?

“Angst voor de tandarts ontstaat meestal door slechte ervaringen met de tandarts. Mensen in de leeftijdscategorie van 40 tot 70 jaar hebben vaak negatieve herinneringen aan de schooltandarts die nog wel eens hardhandig te werk kon gaan. Dat kan heel diep zitten en die angst wordt ook alleen maar groter. Uiteindelijk wachten deze mensen te lang met het behandelen van hun gebitsproblemen. Dit kan resulteren in lastige en akelige behandelingen.”

Is het dan vooral de pijn waar mensen bang voor zijn?

“Pijn is meestal niet het probleem, zolang de patiënt weet dat hij of zij pijn kan verwachten. Wat vaak voorkomt is dat een patiënt zich niet goed begrepen voelt en dan niet meer naar de tandarts wil. Hierdoor gaat het alleen maar van kwaad tot erger. Dat de patiënt zich onbegrepen voelt, hangt vaak af van meerdere factoren, zoals eerlijkheid, de omgeving, de manier van communiceren en uiteraard de tandarts zelf.”

Welke risico’s brengen uitstel en afstel met zich mee?

“Er zijn verschillende lichamelijke gevolgen. Je kunt gaatjes krijgen of ontstekingen in de mond. In sommige gevallen is de mond in een zodanig slechte staat, dat mensen niet meer normaal kunnen eten en er slechte eetgewoonten op nahouden. Dit kan vervolgens ook weer gevolgen hebben voor de algemene gezondheid. Naast de lichamelijke klachten zijn er tal van psychologische en sociale problemen die kunnen ontstaan. Door schaamte en onzekerheid durven mensen bijvoorbeeld niet meer te lachen of te praten in het openbaar.”

Hoe ziet een behandeling van een angstpatiënt eruit?

“De patiënt heeft de keuze om eerst de angst aan te pakken en daarna het gebit te laten behandelen of in een eerder stadium al te kiezen voor een behandeling onder narcose om de meeste problemen in de mond te verhelpen. Wij zijn voorstander van de laatste methode, omdat deze mensen vaak een acuut probleem hebben en elke dag pijn voelen. Wat we zien is dat veel patiënten eenmalig gebruik maken van narcose en daarna geen narcose meer nodig hebben. Regelmatig hoor ik: ‘dat viel achteraf eigenlijk wel mee.’ Als het gebit eenmaal is opgeknapt, is het daarna een kwestie van bijhouden. Ons preventieteam geeft patiënten de tijd en er is ruimte om uitleg te geven.”

Hoe zorgen jullie er voor dat een angstpatiënt zich wel laat behandelen?

“Ervaring en zelfvertrouwen bij de tandarts is belangrijk, met name bij het behandelen van angstige patiënten. Door onze kennis te delen, proberen we vertrouwen te geven. Wij beginnen met een adviesgesprek en als de inventarisatie gedaan is, kan een behandeltraject worden voorgesteld. We leggen precies uit welke stappen we gaan nemen. De patiënt staat bij ons centraal en er is veel ruimte voor inspraak. Daarnaast hebben wij alle tandheelkundige disciplines onder één dak, zoals een eigen narcosecentrum en een tandtechnisch laboratorium, waardoor het proces voor de patiënt sneller en efficiënter verloopt.”

Meer informatie?
Bezoek de website van CDC Complete Tandzorg: https://www.cdctandzorg.nl/

Gerelateerde artikelen

Steeds meer personen brengen een bezoek aan de mondhygiënist, blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS over bezoek aan de gezondheidszorg. In 2018 bracht 36 procent van…

Veel clichématige uitspraken vinden hun oorsprong in een kern van waarheid. Zo ook het gezegde over de mond als spiegel van de gezondheid. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont de relatie…

Decaan Albert Feilzer van ACTA, de faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland.…

Nadat een tand of kies wordt getrokken bestaat het risico dat het bot gaat slinken. Na verloop van tijd kan dit ongunstig uit pakken, waardoor het plaatsen van een implantaat…

‘Ieder kind kost je een tand’ is een bekende uitdrukking. Het is veelgehoord bakerpraatje, maar toch ook met een licht serieuze ondertoon. Goed onderzocht is het eigenlijk nooit. Uit een…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.