Blijf op de hoogte

Ziekten voorkomen met een gezonde mond

Een goede mondgezondheid is niet alleen van belang voor een mooie glimlach, het kan ook ontstekingen in de mond voorkomen, die ernstige gevolgen kunnen hebben. Zo zijn tandvleesontstekingen (parodontitis) een onderbelichte risico-factor voor hart- en vaatziekten, en bestaat er een relatie tussen parodontitis en diabetes. Vroegtijdig parodontale ontstekingen herkennen is dus essentieel voor de algehele gezondheid, vertelt Peter van der Schoor, tandarts en directeur van PerioSafe.

Tandheelkundige zorg begint bij goede mondhygiëne, kunt u dat toelichten?

“Alles wat men doet, moet erop gericht zijn ontstekingsvrij in de mond te zijn. Er moet voor gezorgd worden dat het afweermechanisme – het immuunsysteem – niet getriggerd wordt. Bacteriële belasting en voedselresten zijn hier verantwoordelijk voor. Met goede mondhygiëne worden bacteriën en tandplak tegengegaan. Probleem is dat het vele jaren, vijf tot zes jaar, kan duren voordat een ontsteking zichtbaar wordt. Die tijd kan iemand symptoom- en pijnloos doorlopen. Vaak wordt bloedend tandvlees gezien als iets normaals, maar dat is het niet. Dit is een teken van ernstigere zaken, zoals een ontsteking. Met goede preventieve verzorging moet dit voorkomen worden.”

Waarom is het belangrijk om ontstekingen vroegtijdig op te sporen?

“Wanneer mensen hulp inschakelen, kunnen zij veelal jaren ‘te laat’ zijn. Als gevolg hiervan heeft de ontsteking het immuunsysteem al in paraatheid gebracht. Parodontitis kan hierdoor schade aanbrengen aan de rest van het lijf. De bacteriën, maar vaak nog erger, de ontstekingsmediatoren kunnen in de bloedbaan terechtkomen, dat kan leiden tot aderverkalking. Daarnaast is een verband aangetoond tussen parodontitis en de ontstekingsmediatoren zoals actief aMMP-8 en diabetes en mogelijk alvleesklierkanker. Dit lijkt ook te gelden voor het ontstaan van reumatoïde artritis. Tevens hebben vrouwen vanaf 30 jaar die te maken hebben met een onbehandelde ontsteking 35 procent kans op zwangerschapsproblemen en vroeggeboorten, terwijl dat percentage normaal 1 procent is.”

Hoe kunnen mondontstekingen voorkomen worden?

“Wat hierbij belangrijk is, is een voorselectie. Feitelijk screenen. Wie loopt het risico op het ontwikkelen van parodontitis en wie niet? Sommige mensen hebben meer weerstand tegen bacteriën en de ontstekingsmediatoren dan anderen. De vraag is dus: wie is at risk? Als je honderd patiënten hebt, geef je niet aan alle honderd dezelfde voorlichting, je richt je op diegenen die risico lopen. Dit risk profiling is secundaire preventie, dat samengaat met screening en meer aandacht voor parodontitis in de gehele zorgsector. Een huisarts kan zich bij een suikerpatiënt bijvoorbeeld afvragen waarom hij of zij slecht op medicijnen reageert; dit kan komen door parodontitis. Als dit het geval is, en deze ontsteking wordt écht behandeld, kunnen de suikerwaarden tot wel 25 procent afnemen. Bij primaire preventie wordt ingezet op beter poetsen en niet roken (een risicofactor). Tot slot draait tertiaire preventie om wat er gedaan kan worden als iemand al in de stoel ligt en parodontitis heeft.”

Jullie hebben een speekseltest voor vroegtijdige detectie op de markt gebracht, hoe werkt dit?

“Het is een zogeheten point-of-care-test die de huis- of tandarts kan afnemen. De speekseltest controleert op het enzym dat aanwezigheid van parodontitis aanduidt; het aMMP-8-enzym. De test duurt ongeveer 5 minuten en geeft een duidelijke uitslag: ja of nee; wel of niet positief. De test kan ook worden uitgevoerd met een getal (een waarde) dat gebruikt kan worden om het verloop van de parodontitis te volgen. Is de waarde omlaag gegaan? Dus is er progressie geboekt met de behandeling van parodontitis? Het opsporen van patiënten at risk door vroegtijdige screening bij de huisarts, internist, diabetesconsulent draagt zodoende bij aan een reductie van zorgkosten. Het zou daarom gewoon moeten zijn dat mensen zich laten testen op het aMMP8-enzym, net zoals dat mensen gescreend worden op borst- en darmkanker.”

Bekijk de video over PerioSafe

Meer informatie?
Bezoek de website van PerioSafe: www.periosafe.nl

Gerelateerde artikelen

Steeds meer personen brengen een bezoek aan de mondhygiënist, blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS over bezoek aan de gezondheidszorg. In 2018 bracht 36 procent van…

Veel clichématige uitspraken vinden hun oorsprong in een kern van waarheid. Zo ook het gezegde over de mond als spiegel van de gezondheid. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont de relatie…

Decaan Albert Feilzer van ACTA, de faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland.…

Nadat een tand of kies wordt getrokken bestaat het risico dat het bot gaat slinken. Na verloop van tijd kan dit ongunstig uit pakken, waardoor het plaatsen van een implantaat…

‘Ieder kind kost je een tand’ is een bekende uitdrukking. Het is veelgehoord bakerpraatje, maar toch ook met een licht serieuze ondertoon. Goed onderzocht is het eigenlijk nooit. Uit een…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.