Blijf op de hoogte

Optimale reumazorg

Optimale zorg is hoogwaardig, zonder wachttijden en voor iedereen toegankelijk. Kernwaarden hierbij zijn persoonlijke aandacht, uitstekende service en innovatieve behandelingen. Volgens Joop Harbers, reumatoloog en bestuursvoorzitter van Reumazorg Zuid West Nederland, is optimale reumazorg uitstekend te realiseren in een specialistisch reumacentrum. Er zijn verschillen met een ziekenhuis, voornamelijk voor de patiënten.

Waar hebben reumapatiënten overwegend last van?

“Reuma treft jong en oud. Er zijn meerdere vormen van reuma, waarbij ontstekingsreuma ofwel artritis het meest voorkomt. Daarnaast zijn er degeneratieve, reumatische aandoeningen waarbij er sprake is van slijtage. Dit komt veelal bij oudere mensen voor. Verder zijn er nog meer zeldzame vormen van reuma. Reumapatiënten kunnen te maken krijgen met onder andere bewegingsbeperkingen, stijfheid en pijn in de gewrichten. Hoe sneller iemand wordt behandeld, des te beter de prognose. Optimale reumazorg is dus van groot belang, zowel voor de individuele patiënt als ook vanuit maatschappelijk perspectief.”

Waarin verschilt een specialistisch reumacentrum van een ziekenhuis in deze zorg?

“Een patiënt met deze reumatische aandoening bezoekt decennialang jaarlijks meerdere keren het ziekenhuis. Daar vinden dan bloedonderzoek en röntgenfoto’s plaats, bezoeken aan de reumaverpleegkundige en de reumatoloog en een dagbehandeling voor medicijn-toediening via een infuus. Een specialistisch reumacentrum hanteert het ‘one-stop-shop’-principe, waarbij alle zorgverlening rondom de patiënt georganiseerd is. Alle genoemde activiteiten kunnen op één dag plaatsvinden, waardoor een patiënt per jaar tot acht keer minder langs hoeft te komen. De kleinschalige huiselijke opzet maakt een persoonlijke benadering mogelijk. Die hoge servicegerichtheid ervaren patiënten als een grote meerwaarde ten opzichte van de veelvoorkomende fabrieksmatige ambiance in een ziekenhuis. Dat staat nog los van de parkeerproblemen en parkeerkosten die steeds vaker een drempel vormen bij een ziekenhuisbezoek.”

Kijkend naar de voordelen voor reumapatiënten, waarom zijn er nog niet meer specialistische centra?

“De optimale zorg die een specialistisch reumacentrum biedt, merk je aan de korte wachttijden en de persoonlijke, patiëntvriendelijke benadering. Hoewel dat een uitdaging is om te organiseren, gaat het hand in hand met minder kosten. Hoge voorfinancieringskosten vormen vaak een drempel om een dergelijk specialistisch centrum te starten. Bij de start van dit soort initiatieven weigeren zorgverzekeraars uit principe geregeld voorfinanciering. De toekomst is ongewis, dus wachten zij af. Reumazorg Zuid West Nederland is een initiatief van zeven reumatologen en inmiddels werken er al tien reumatologen bij het centrum. Het is tot stand gekomen door gezamenlijke voorfinanciering van een bank, een ziekenhuisapotheek, privé-kapitaal en door als medisch specialisten zelf garant te staan. Het centrum heeft in een zeer korte tijd haar meerwaarde bewezen. Zorgverzekeraars waarderen dat kwaliteit en kostenbewustzijn samen kunnen gaan. Zij zijn daarom overgegaan op voorfinanciering, wat maatschappelijk gezien een goede zaak is. We hoeven nu minder geld te lenen bij een bankier. Dit levert een besparing op die wij op termijn gebruiken voor innovatieve zorgprojecten.”

Draagt een specialistisch reumacentrum op andere manieren nog bij aan de gezondheidszorg?

“Door de kosten steeds beter te reguleren, kan er nu en in de toekomst aan iedere reumapatiënt de juiste zorg worden geboden. Dat is belangrijk, omdat er meer en meer reumapatiënten zullen komen. Mensen worden steeds ouder. Dat noemen we vergrijzing. Door betere behandelingen geldt dat ook voor reumapatiënten. Zo ontstaat dubbele vergrijzing. Door verbeterde methodes waarmee in een vroegere fase van de ziekte de diagnose gesteld wordt, kunnen we steeds meer reumatische ziektebeelden voorkomen. Daarnaast komen sommige ziektes vaker voor, waarvan we niet de exacte oorzaken kennen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het reumatische ziektebeeld jicht. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de oorzaken.”

Gerelateerde artikelen

Artrose is een aandoening waarbij een ontsteking in het gewricht ontstaat. Deze ontsteking ontstaat door kraakbeenslijtage en kan leiden tot pijn, stijfheid en zwellingen rondom het ontstoken gewricht. Een risicofactor…

Wetenschappers ontdekten dat de dood van macrofagen – een type immuuncel – reumatoïde artritis kan veroorzaken. Het eiwit A20 kan de celdood van deze cellen verhinderen en zo beschermen tegen…

Kraakbeen is een wonderlijk weefsel als het helemaal gezond is. Als schokdemper op de botten helpt het bij het soepel en pijnloos bewegen van alle gewrichten. “Gezond kraakbeen heeft een…

Belgische wetenschappers hebben een genetische fout aan het licht gebracht die een heel vroege vorm van chronische gewrichtsontsteking kan veroorzaken. Een genetische fout In de nieuwe studie ontdekten de onderzoekers…

Axiale spondyloartritis (Axiale SpA) is onder de weinigen die de ziekte hebben beter bekend als de ziekte van Bechterew. Daan (22) is een van hen. Hij vertelt dat de eerste…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.