NAH

Vertrouwde oppas voor kind met beperking

De zorg voor een kind met een beperking is intensief. Volledige toewijding is voor ouders weliswaar onvoorwaardelijk, maar gaat soms wel ten koste van het eigen sociale leven en de aandacht voor elkaar. Joost en Heidi Gruijters kunnen erover meepraten. Niet-aangeboren hersenletsel Finn, de 2-jarige zoon van Joost en Heidi en het broertje van de 5-jarige Tess, is ter wereld gekomen met een hartafwijking. Na een openhartoperatie was het hart

Mentale gezondheid ondergesneeuwd door fysiek herstel

Fysiek herstel kan een slechte raadgever zijn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het zijn juist de onzichtbare gevolgen van hersenschade die alsnog hun weerslag kunnen hebben op het sociale leven en de werk- en thuissituatie van een patiënt. Dat weet ook Jeannette Heijting, die in 2009 in een maand tijd twee herseninfarcten kreeg, en vijf jaar later tot een confronterend inzicht kwam. “Door te ontkennen dat ik door mijn hersenletsel

Leven met hersenletsel na een herseninfarct

Na zijn herseninfarct had Roy de Grootheupner een ‘kort lontje’, zoals hij zelf zegt. Anderen snapten dat niet, want ze zagen niks aan hem. Tijdens een behandeltraject leerde hij beter met zijn boosheid omgaan. Hij was helemaal geen man die snel boos of gefrustreerd was. Maar na zijn herseninfarct in augustus 2014 reageerde Roy (62) steeds vaker boos en agressief. De gevolgen waren ook niet niks: hij had concentratieproblemen, was

Emoties de baas na hersenletsel

Na een beroerte, hersenoperatie of ongeluk ervaren veel mensen de gevolgen van hersenletsel. Zij kampen met veranderde emoties, zoals acceptatieproblemen of een kort lontje. Het programma Hersenz leert hen beter omgaan met emoties. Thuis begint het pas, zeggen mensen met hersenletsel vaak. Na de acute fase in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum blijkt het niet zo makkelijk om het gewone leven weer op te pakken. De gevolgen van het hersenletsel

Hersenletsel betekent vaak meer dan zichtbare schade

Hersenletsel dat ontstaat na de geboorte wordt niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd. De Hersenstichting legt uit dat er twee type oorzaken voor NAH te onderscheiden zijn. NAH kan ontstaan door trauma. De oorzaak bevindt zich dan buiten het lichaam, zoals letsel door een val, ongeluk of harde klap op het hoofd. Er kan ook sprake zijn van niet-traumatisch hersenletsel. Wanneer dit het geval is, ontstaat het letsel door een proces in

Ondersteuning voor (on)zichtbare kwetsbaarheid

Voor kwetsbare doelgroepen zijn aangepaste woonvormen van groot belang om te kunnen participeren in de maatschappij. Dat geldt voor mensen met een zichtbare kwetsbaarheid, zoals ouderen, maar ook voor mensen bij wie niet direct zichtbaar is dat er iets aan de hand is. Niet-aangeboren hersenletsel Een aandoening waar niet altijd evenveel aandacht voor is, vanwege de veelal onzichtbare kenmerken, is niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij iemand met NAH is sprake van

“Ik wil nu mijn mede-NAH’ers helpen”

Suzanne (32) is in februari 2008 frontaal van rechts aangereden, toen ze al fietsend de weg overstak bij groen licht. Door het ongeluk heeft ze permanente hersenbeschadiging opgelopen. Door de jaren heen leert ze nog steeds meer en beter omgaan met haar NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Ze zet zich nu in voor mede-NAH’ers om ervoor te zorgen dat het nog vaak onbekende ziektebeeld meer op de kaart wordt gezet. Wat is

‘Hersenletsel zorgt voor een breuk in je levenslijn’

Felice (57) kreeg tien jaar geleden door een trap tegen haar hoofd niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze functioneert nu wat trager dan tien jaar geleden, maar dat weerhoudt haar er niet van om toch te blijven werken en naar mogelijkheden te zoeken om bepaalde punten in haar leven te verbeteren. Hoe is NAH bij jou ontstaan? “Tijdens een danstraining kreeg ik van een medecursist per ongeluk een veel te harde

Terugkeren naar de arbeidsmarkt bij NAH

Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er sprake van beschadigingen van het brein. Die ontstaan als gevolg van een CVA (Cerebro Vasculair Accident), ofwel een beroerte. Bij jonge mensen is NAH vaak het gevolg van een ongeluk. Mensen met NAH kunnen te maken krijgen met lichamelijke en/of cognitieve beperkingen die arbeid bemoeilijken of onmogelijk maken. Hoe vinden deze patiënten hun weg terug naar de arbeidsmarkt? Tolbrug Specialistische Revalidatie is het revalidatiecentrum

Sinustrombose: van reizende jurist naar huismus

Op 14 oktober 2011 raakte Elisheva onwel tijdens een werkbijeenkomst. Ze kon nog net bij haar directe collega aangeven dat zij zich echt niet goed voelde. “Mijn rechterarm bewoog raar en ik reageerde niet op vragen van hem. Het enige wat ik mij kan herinneren is dat ik in een ambulance werd gehesen. Achteraf hoorde ik van mijn collega dat ik in de ambulance wartaal sprak, voornamelijk in het Engels.”