Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Psychiatrie

De angststoornis: nummer 3 aandoening met grootste ziektelast

Eén op de vijf Nederlanders krijgt te maken met een angststoornis. De impact van de stoornis is enorm op het functioneren van de patiënt en de directe personen in de omgeving. Door onderschatting zoeken mensen met een angststoornis vaak te laat hulp, terwijl in een vroeg stadium de angst die ze hebben nog goed beheersbaar is. Wat is een angststoornis? Angst is een normaal menselijk verschijnsel. In situaties waarin het

Een goede overgang van 18- naar 18+ vereist samenwerking

Zelfstandig wonen, eigen geld verdienen en steeds meer zelf beslissen zijn zaken waarmee jongeren te maken krijgen zodra ze achttien worden en als volwassen worden beschouwd. Niet voor alle jongeren gaat deze overgang met hetzelfde gemak. Gemiddeld heeft circa 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar enige vorm van ondersteuning of hulp nodig. Deze groep is kwetsbaar doordat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben.

Leeftijdsspecifieke aanpak problematiek jongvolwassenen

“Jongvolwassenen die door psychische stoornissen dreigen vast te lopen, hebben extra ondersteuning nodig. Om ervoor te zorgen dat zij zich staande houden in de maatschappij is het zaak dat ze inzicht krijgen in het psychisch functioneren en begeleiding krijgen naar zelfstandigheid en structuur.” Aan het woord is zorgmanager Ineke van der Wolff die toelicht hoe vanuit RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland een bijdrage geleverd wordt om deze jongvolwassenen kansen te bieden.

Korte intensieve behandeling bij (angst)stoornis

Niet iedereen met psychische problemen is geholpen met een reguliere behandeling in de vorm van wekelijkse individuele sessies of groepstherapie. Sommige patiënten hebben mogelijk meer baat bij een kort intensief behandeltraject door een team van hulpverleners. Bij Overwaal, centrum voor angststoornissen van Pro Persona, behandelen en/of onderzoeken Dr. Gert-Jan Hendriks, Dr. Mirjam Kampman en Prof. dr. Agnes van Minnen, patiënten die een dergelijk versneld traject volgen.       Korte

Zwangere vrouwen screenen op psychische problemen

Zwangere vrouwen met psychiatrische aandoeningen en psychosociale problemen hebben hulp nodig. Het Landelijke Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) biedt hiervoor ondersteuning. Deze netwerkorganisatie heeft door oprichting van de Stichting Mind2Care het initiatief genomen om de Mind2Care, een aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelde online vragenlijst verder uit te bouwen tot een in de praktijk bruikbaar screen- en adviesinstrument voor zwangere vrouwen en zorgverleners. Online vragenlijst “Met dit screen- en adviesinstrument

Zorg bij zwangerschap en psychiatrische problematiek

Vrouwen met psychische problemen, die een kinderwens hebben of al zwanger zijn, kunnen veel vragen hebben: “Kan ik mijn medicatie nog gebruiken?”, “Hoe zit het met erfelijkheidsfactoren?” en “Welke risico’s zijn er?” zijn veel voorkomende vragen. Alhoewel zwangerschappen in het algemeen niet geheel zonder risico’s zijn, kunnen deze groter zijn als iemand psychische problemen heeft. Goede voorlichting en begeleiding rond de zwangerschap en de bevalling is dan belangrijk. Aan het

Goede ondersteuning voor ouder en kind belangrijk bij autisme

Naar schatting heeft circa 1 % van de bevolking een vorm van autisme. Autisme is een levenslange conditie, maar met de juiste sturing kan de kwaliteit van bestaan van zowel ouder als kind aanzienlijk verbeteren. Autisme is een apart multifactoriële aandoening “Wat autisme precies is weten we eigenlijk nog steeds niet”, vertelt de Leidse emeritus hoogleraar Ina van Berckelaer-Onnes. Het is een multifactoriële aandoening, die alleen nog maar onderkend kan

Geef me de 5 methodiek bij autisme

Autisme staat bekend als een pervasieve ontwikkelingsstoornis, wat betekent dat het zich op elk ontwikkelingsdomein kan manifesteren en hier invloed op uitoefent. In de laatste jaren is er meer kennis vergaard om zowel op volwassen als jonge leeftijd de signalen te herkennen. Zeker voor de jongste groep (kinderen) is dit belangrijk om zo de ontwikkeling op een positieve en maatwerkgerichte manier te stimuleren. Aan het woord Colette de Bruin, bedenker

Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, inspringen op de kansen

Persoonlijkheidsproblematiek is vaak al te herkennen in de adolescentie. Kenmerkend zijn onder andere heftige stemmingswisselingen of juist te grote remmingen, een laag zelfgevoel, onzekerheid in relaties en destructief gedrag. De ontwikkeling van een jongere kan volledig stagneren en ongunstig afbuigen. Het is dan belangrijk om specialistische hulp in te schakelen, opdat deze problematiek tijdig herkend en behandeld wordt. Aan het woord psychiater, psychotherapeut en manager behandelzaken Linda Dil van het

Vroege herkenning persoonlijkheidsstoornis belangrijk

Iedereen heeft een persoonlijkheid welke kenmerkend is voor de manier waarop iemand zich gedraagt, socialiseert en de zaken in het leven waarneemt en ervaart. Sommige personen zijn dominant of extravert, daar waar anderen juist wat geremder zijn en meer introvert. Zodra deze ‘gewone’ gedragingen en de perceptie van het leven zich uiten in patronen die schadelijk zijn voor iemands welzijn en diegene belemmeren in het functioneren, is het zaak dat