Revalideren is leren

Het traject van de Rehab Academy

Tolbrug Medisch Specialistische Revalidatie en het Militair Revalidatie Centrum (MRC) hebben beiden een aantal revalidanten uitgenodigd om, aanvullend op hun lopende revalidatie in het centrum, het traject van de Rehab Academy te volgen. Rehab Academy is een revalidatieprogramma opgericht door Coen en Inge Vuijk voor patiënten die een steuntje in de rug nodig hebben tijdens de revalidatie. Inge: “Tijdens het trainingstraject halen wij mensen uit hun comfortzone. Wij gaan samen

In beweging na revalidatie; een leertraject voor patiënt en zorgverlener

“Als je ergens in gelooft en ervan overtuigd bent dat het tot betere zorg leidt, ga het dan ook gewoon doen”, moedigt Annette van Kuijk zorginstanties aan. Ze is revalidatiearts en medisch directeur van Tolbrug Specialistisch Revalidatie Centrum, onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Het is zonde te blijven hangen in wat niet kan. Doe dat wat wij onze patiënten ook leren: denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen.”