De zorg voor diabetes is voortdurend onderwerp van innovatie. Continue glucosemonitoringsystemen (CGM) helpen de patiënt met zeer precieze glucosewaarden, goed inzicht in de ziekte, het effect van voeding en het geven van vertrouwen in de behandeling.

Aanvulling voor mensen met diabetes

Nog altijd is de vingerprik de aangewezen methode voor diabetespatiënten om zelf de bloedsuikerspiegel te controleren. Maar een CGM-systeem kan een welkome aanvulling bieden en van toegevoegde waarde zijn.

Een CGM-systeem meet daadwerkelijk continu, 24 uur per dag, en geeft zo een completer beeld van de bloedsuikerwisselingen. Zo’n 10 procent van de patiënten die gebruik maakt van een insulinepomp, maakt op dit moment gebruik van CGM.

Het systeem meet de waarden in de interstitiële vloeistof onder de huid. De meetgegevens worden verstuurd naar een ontvanger, waarna de patiënt de bloedsuikerwaarden af kan lezen.

De voordelen laten zich raden: de patiënt heeft altijd toegang tot de actuele glucosewaarden en kan snel anticiperen om binnen het streefwaardenbereik te blijven. Dat geeft patiënten controle, regie en vertrouwen in het managen van hun diabetes. Maar een patiënt mag niet alleen vertrouwen op de continue glucose monitoring. Hij of zij moet daarnaast de vingerprik blijven gebruiken voor validatie van de gemeten waarden en voor kalibratie.

Kwaliteit van leven verbetert

Een CGM-systeem bestaat uit enkele onderdelen. De meeste systemen bevatten een zender op de huid met daaraan een sensor onder de huid. De meeste sensoren kunnen zeven dagen worden gebruikt, maar met het nieuwste model, waarbij een sensor onder de huid wordt ingebracht, is dit negentig dagen.

Er zijn systemen waarbij de ontvanger een speciale app op de mobiele telefoon is. Dit zorgt ervoor dat de vrijheid van de gebruiker in kwestie wordt vergroot. De gebruikers hebben immers, zoals zovelen, de mobiele telefoon bijna altijd bij zich.

Als de smartphone niet direct in de buurt is, laat de zender aan de hand van een trilsignaal weten dat de gebruiker buiten het streefwaardenbereik komt. Door de vroegtijdige waarschuwing voor een hypoglycemie kunnen hypo’s aanzienlijk gereduceerd: patiënten stippen aan dat dit de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert.

Doordat patiënten meer vrijheid en regie ervaren, is het voor hen makkelijker om te sporten en te bewegen en tegelijkertijd hun bloedsuikerspiegel in de gaten te houden. En beweging heeft op haar beurt weer een positief effect op de totale conditie van de patiënt.

PRECISE

In de PRECISE Studie, uitgevoerd door zeven universiteiten in Nederland, Engeland en Duitsland, werd onderzocht of de werking van het nieuwste Eversense® CGM-systeem, met een sensor die geïmplanteerd wordt en negentig dagen kan blijven zitten, over die periode accuraat was.

De zender zelf is afneembaar en oplaadbaar. De conclusie was positief: het systeem meet glucose accuraat en betrouwbaar gedurende negentig dagen. Opvallend was ook de grote compliance, noem het therapietrouw: gemiddeld droegen de gebruikers de zender 23,5 uur per dag. De hoofdonderzoeker, professor De Vries uit het AMC zegt: “Qua accuratesse kan dit systeem het opnemen tegen alle concurrenten. De meeste gebruikers waren erg enthousiast.”

In de studie werd daarnaast onderzocht wat de ervaringen van gebruikers van het nieuwe CGM-systeem waren. Binnen het kader van de studie werden 166 sensoren geplaatst. De meeste patiënten vonden de zender comfortabel om te dragen (78 procent). Het systeem wordt via het ziekenhuis beschikbaar gesteld voor mensen met diabetes die op grond van de vergoedingsvoorwaarden in aanmerking komen voor een CGM.

Eversense® is het nieuwste continue glucosemonitoringsysteem. Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl/Eversense