De Da Vinci-robot is een nauwkeurige operatierobot die door een chirurg op afstand bestuurd kan worden. De robot is een welkome toevoeging op het gebied van minimaal invasieve chirurgie: er wordt minder schade aan het lichaam toegebracht, waardoor de patiënt sneller kan herstellen.

De voordelen van de Da Vinci-robot

Een van de Nederlandse pioniers van de Da Vinci-robot is cardiothoracaal chirurg Willem Suyker. Hij zet de robot met succes in bij hartklepchirurgie, eenvoudige bypasschirurgie en hartritmestoornissen. Ten opzichte van de conventionele manier van opereren levert dit een tweetal voordelen op voor zowel de patiënt als de chirurg. Eén voordeel is dat er minder schade aan het lichaam ontstaat (o.a. minder bloedverlies): “De patiënt ligt minder lang in het ziekenhuis, heeft minder kans op wondproblemen en kan sneller weer deelnemen aan zijn normale leven.”

Daarnaast verloopt de operatie nauwkeurig. À la een kijkoperatie (laparoscopie) worden er kleine incisies gemaakt. Hierna brengt de chirurg een 3D-camera en slanke instrumenten naar binnen. Elke handbeweging van de chirurg wordt vervolgens omgezet in exacte bewegingen van de instrumenten.

Kosten en baten van de operatierobot

Uiteraard stijgen de kosten op de operatiekamer sterk door de toepassing van de Da Vinci-robot. Daar staan echter een aantal positieve zaken tegenover: zo levert het vroege ontslag van de patiënt belangrijke besparingen op. Ook worden diepe wondinfecties bij deze vorm van microchirurgie voorkomen. Tot slot speelt de robot het klaar om bijvoorbeeld complexe mitralisklepreparaties nauwkeurig uit te voeren. Bij normale operaties zou vaak gekozen worden voor een vervanging door een veel duurdere kunstklep.

Bij elke operatie wordt overigens gekeken naar de persoon en het type ingreep. Hartchirurgie draait om maatwerk. Suyker zet dus niet altijd de robot in. “Uitgangspunt is elke patiënt de best passende operatie te geven, zo minimaal invasief als mogelijk.” Wel verwacht Suyker dat er in de toekomst vaker gebruik van wordt gemaakt: “Ik vind het machtig om te werken zonder het lichaam veel te beschadigen. De Da Vinci-robot helpt daarbij.”