Voor mensen met diabetes is het essentieel om goed te weten hoe het met de glucosewaarden in hun bloed is gesteld. Meten is weten en de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel.

Diabetes type 1 kan iedereen overkomen

Zo bestaat er een monitoringsysteem met onderhuidse sensor, dat Josefin Palmen gebruikt. Zij vertelt over haar ervaringen. De Zweedse Josefin Palmen kreeg in mei 2010 de diagnose diabetes gesteld. Voor haar toen ongelooflijk; ze was op dat moment 36 jaar en leefde (en leeft) een gezond, sportief leven met veel beweging.

Het bleek te gaan om diabetes type 1. “Ik dacht eerst dat mijn arts een fout maakte, ik had diabetes nooit verbonden aan mensen van mijn leeftijd en met mijn levensstijl.” Maar niets was minder waar en de diagnose had een grote impact op het leven van Josefin.

De eerste drie jaar gebruikte ze een insulinepen om haar diabetes te beheersen, later een systeem dat haar bloedglucosewaarden in de gaten hield en waar een insulinepomp op aangesloten kon worden.

Tegenwoordig maakt ze daarnaast gebruik van een systeem met een sensor onder de huid, die via een zender contact kan maken met een app op haar smartphone. Dit tweede, nieuwe systeem werd Josefin aanbevolen omdat het erg precies zou meten. En dat blijkt inderdaad zo te zijn, is haar ervaring. Het geeft sneller wisselingen in de glucosewaarden aan. Voor Josefin en haar sportieve levensstijl is dat erg belangrijk: het geeft haar vrijheid en zekerheid dat haar bloedwaarden correct zijn.

Inzicht in glucosewaarden

Het inbrengen van de sensor was een eenvoudige ingreep. “Dat was geen enkel probleem”, bevestigt Josefin. De zender die de meetresultaten doorgeeft aan de smartphone, wordt op de huid op de sensor geplaatst, maar kan simpel worden afgenomen als ze bijvoorbeeld gaat zwemmen.

De precisie en snelheid van meten is belangrijk; Josefin is zeer sportief en beoefent verschillende sporten, waarbij het essentieel is om een zo actueel mogelijk inzicht en overzicht van de glucosewaarden te hebben.

Daar komt nog bij dat ze niet voortdurend op de app hoeft te kijken: zo gauw de zender en smartphone een trilsignaal afgeven, is dat voor Josefin het teken dat de glucosewaarden een afwijking vertonen.

Positieve ervaring met CGM-systeem

Na een half jaar zijn de ervaringen van Josefin met het CGM-systeem zeer positief. Maar, stelt ze: “Het is en blijft technologie en eigenlijk heb ik daar persoonlijk niet zo veel mee. Maar het heeft me absoluut geholpen, dat moet ik toegeven. In het half jaar heb ik twee keer gemerkt dat de meting niet helemaal klopte. Dat is te verwaarlozen.”

De ontwikkelingen staan op dit gebied niet stil, voortdurend wordt gewerkt aan verbeteringen om dergelijke systemen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Ook de app op de smartphone werkt simpel maar efficiënt. Zoals zovelen neemt Josefin haar telefoon overal mee naartoe en zo heeft ze altijd een direct inzicht in haar glucosewaarden.

Daarmee ervaart ze dat de kwaliteit van leven significant verbeterd is. In de eerste drie jaar van haar ziekte prikte ze twintig keer per dag in haar vinger, om met een druppel bloed de glucosewaarden te bepalen. “Als je dat vergelijkt met hoe mijn glucosewaarden nu gemeten worden, dan begrijp je dat het een enorme verbetering is.”