Revalideren is leren

Het traject van de Rehab Academy

Tolbrug Medisch Specialistische Revalidatie en het Militair Revalidatie Centrum (MRC) hebben beiden een aantal revalidanten uitgenodigd om, aanvullend op hun lopende revalidatie in het centrum, het traject van de Rehab Academy te volgen. Rehab Academy is een revalidatieprogramma opgericht door Coen en Inge Vuijk voor patiënten die een steuntje in