Mensen met een hoge bloeddruk profiteren het meest van de combinatie van muziek en bloeddrukverlagende medicatie. Dat veronderstellen onderzoekers van the Sao Paulo University in Brazilië. Samen vormen ze een mooie synergie die helpt om het natuurlijke, gezonde hartritme te herstellen.

Effect van muziek

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat muziek een helend effect op het hart kan hebben. Zo zou het de bloeddruk verlagen, de hartslag vertragen en ongemakken bij hartpatiënten kunnen wegnemen. Daarnaast hebben wetenschappers aangetoond dat muziektherapie samentrekkingen van het hart kan stimuleren, waardoor het bloed beter door het lichaam wordt gepompt. Andere studies lieten zien dat het luisteren naar muziek tijdens operaties een kalmerende werking kan hebben.

Muziek en bloeddrukverlagers

De Braziliaanse wetenschappers wilden bestuderen in hoeverre muziek de positieve effecten van bloeddrukverlagende medicatie kan versterken. Meer specifiek onderzochten zij de invloed van instrumentale muziek op de bloeddruk en het hartritme bij 37 mensen met hypertensie. Allen slikten zij tussen de zes en twaalf maanden lang bloeddrukverlagende medicatie.

Na inname van hun gewoonlijke dosis bloeddrukverlagers werden de deelnemers gevraagd om een uur lang via oortjes naar muziek te luisteren. De nummers die ze te horen kregen, waren de instrumentale pianoversies van ‘Someone Like You’, ‘Hello’ ‘Amazing Grace’ en ‘Watermark’. Een dag later namen ze opnieuw hun medicijnen, maar brachten dit keer een uur in stilte door.

Tijdens het experiment voerde het team metingen uit en analyseerde het hartritme 20, 40 en 60 minuten na de inname van medicatie.

Muziek versterkt medicatie

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat de hartslag significant daalde in het geval de deelnemers muziek hadden geluisterd. Zaten zij in stilte, dan veranderde er niets. Daarnaast werd duidelijk dat de effecten van de medicatie werden versterkt wanneer de mensen bloot werden gesteld aan instrumentale muziek.

De wetenschappers verklaren de resultaten van hun studie met het feit dat muziek het parasympatische zenuwstelsel activeert en de sympathische activiteit doet afnemen. De eerste is verantwoordelijk voor het vertragen van het hartritme en dalen van de bloeddruk, terwijl het sympathische stelsel het tegenovergestelde doet. Daarnaast kan muziek de activiteit van het maagdarmstelsel stimuleren, wat de opname van bloeddrukverlagende medicatie versnelt.