Bij de ondersteuning en bij het bieden van woonbegeleiding, waarin Stichting WonenPlus, veel expertise heeft, aan iemand met een beperking moet altijd uitgegaan worden van het individu, vertelt Corina Straatman, manager. “Ieder mens is uniek en wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk voor iemand anders niet.” Daarom moet een ondersteuningsplan volgens haar altijd starten bij de individuele wensen en mogelijkheden van de unieke cliënt. Het uiteindelijke doel is om de mens zoveel mogelijk te laten deelnemen aan en binnen de samenleving.

Een cliëntgericht ondersteuningsplan, kunt u dat toelichten?

“Belangrijk is om samen met de individuele cliënt de hulpvragen en doelen te formuleren die worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Als begeleider moet je écht en samen in gesprek gaan met de cliënt en kijken wat hij of zij nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving. Hierbij kan het soms nodig zijn om de nog niet gebaande wegen te bewandelen. Het van de gebaande wegen gaan, kan nu nét het verschil maken. Dit kan bijvoorbeeld door net wat extra vrijheid en vertrouwen te geven, een professionele relatie aan te gaan, maar ook door risico’s te nemen. Met name het nemen van risico’s is een moeilijk punt, waar goed over nagedacht en gesproken moet worden. Want we stikken natuurlijk in wet- en regelgeving die immers ook niet zo maar bedacht is.”

Goede ondersteuning draait dus om dat beetje extra?

“Zeker. Maar daarvoor moet er naar unieke mogelijkheden gezocht en kansen gecreëerd worden. Ik denk zelfs dat dit geen ‘goede’ ondersteuning is. Goede ondersteuning wordt nagenoeg overal geboden. Ik zou dat extraatje nu net als het unieke voor Stichting WonenPlus willen aanduiden. Door onze kleinschaligheid, platte organisatiestructuur, korte lijnen en dicht bij en samen met de cliënt kunnen we, zoals ik reeds eerder aangaf, nu net dat unieke bij en van de cliënt zoeken, vinden en gebruiken om het doel te bereiken. Op basis van wat de cliënt wil en kan, en door te zoeken naar mogelijkheden wordt er advies aan de cliënt gegeven hoe te komen tot het antwoord op zijn hulpvraag. Uiteraard worden er ook wel compromissen gesloten daar waar het ‘professionele advies’ niet strookt met de wens en de opvatting van de cliënt.”

Begeleiding op maat betekent ook assisteren bij het vinden van betekenisvol werk.

“Dat klopt, maar dat is een proces dat nog niet altijd gemakkelijk verloopt binnen onze doelgroep. Ook hier is wet- en regelgeving vaak bepalend voor wat wel en niet mag en kan. En ook hier zullen steeds weer grenzen van wat kan en niet kan, en mag en niet mag, opgezocht moeten worden. Wanneer er meer ruimte binnen wet- en regelgeving is, en er meer middelen en mogelijkheden zouden zijn voor de begeleiding om uiteindelijk betekenisvol werk uit te kunnen voeren, zullen deze ‘successen’ er zeker toe bijdragen dat de eigenwaarde voor de cliënt toeneemt.”

Kunt u hier een voorbeeld van geven?

“WonenPlus kent meerdere voorbeelden van cliënten die betekenisvol werk uit voeren. Als voorbeeld was er een cliënt die graag op een school als conciërge wilde werken. Zijn begeleider heeft een jaar lang een deel van de dagbestedingsuren besteed aan het opleiden hiervoor, waardoor hij nu één dag in de week op school kan werken. Min of meer is dit op vrijwillige basis gerealiseerd en zijn er nieuwe wegen begaan, grenzen binnen wet- en regelgeving opgezocht maar het doel bereikt. En dat telt natuurlijk!”

Hoe maken jullie deze persoonlijke ondersteuning mogelijk?

“Door onze aanpak wordt de ‘meest gangbare en normale’ situatie benaderd. De persoonlijke aanpak geeft de cliënt minder het gevoel een nummer te zijn. WonenPlus handhaaft daarom de kleinschaligheid. En ondanks nieuwe ontwikkelingen en bezuinigingen lukt ons nog steeds. Van bedreigingen maken we kansen en uiteraard wordt er zowat continue een beroep gedaan op onze creativiteit. Dat noemen we dan maar de uitdaging!”