Gastouderopvang onderscheidt zich van andere vormen van kinderopvang door kleinschaligheid in een huiselijke omgeving. Daardoor is het voor ouders mogelijk om samen met de gastouder als opvoedpartners op te trekken.

Dat beschouwt Hubèr Agterberg, directeur-eigenaar van gastouderbureau ViaViela, als sterke punten van de kinderopvang bij gastouders. “Juist door die kleinschaligheid en persoonlijke aandacht kunnen de talenten van het kind zich optimaal ontwikkelen.”

Kunt u andere kenmerken noemen van deze vorm van kinderopvang?

“Een gastouder werkt met kleine groepen kinderen. Voor de kinderen is zij een vast gezicht en de omgeving is voorspelbaar. Kinderen kunnen zich zo veilig hechten, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en de wereld kunnen ontdekken.”

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij hun ontdekkingsreis?

“Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling. Gastouders zijn professioneel en flexibel en geven kinderen de ruimte om zelf te doen, zelf te ontdekken en ze geven kinderen de leiding over hun eigen ontwikkeling. Er is voor de kinderen een balans tussen het zelf doen en een uitdagende, maar veilige omgeving om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Door de persoonlijke aandacht kan er verder gericht naar het kind worden gekeken: waar is het mee bezig, waar gaat de aandacht naartoe en op welke manier onderzoekt het kind. Deze dynamiek van onderzoeken, ontdekken, spelen en herhalen is een belangrijk aandachtspunt in de talentontwikkeling van jonge kinderen.”

Interactie met het kind is belangrijk. Kun u dat toelichten?

“Met gastouders als opvoedpartners wordt gewerkt aan de toekomst van de jongste generatie. Kwaliteit komt tot uitdrukking in de manier waarop zij hun vaardigheden inzetten in de dagelijkse opvangpraktijk.

Die wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de kwaliteit van de interactie die de gastouder heeft met de kinderen. Daarom gaat de aandacht voornamelijk uit naar opleidingen en trainingen om de deskundigheid van de gastouders permanent te bevorderen.”

Wat is daarbij de rol van een gastouderbureau?

“Door gastouderopvang verplicht af te laten nemen via een gastouderbureau bouwt de overheid extra toezicht in op de kwaliteit van de opvang. Een gastouderbureau moet ouder en gastouder begeleiden bij alles wat met de gastouderopvang te maken heeft.

Voor een ouder gaat het bureau bijvoorbeeld op zoek naar een passende gescreende gastouder, helpt het bij het maken van afspraken over de opvang, verstrekt het periodiek informatie over de ontwikkeling van het kind en begeleidt het de opvang. Ook zorgt het bureau voor een veilige en juiste betaling aan een erkende gastouder, zodat de ouder aanspraak kan maken op kinderopvangtoeslag.”

Hoe vult uw organisatie dat in?

“Als grootste gastouderbureau van Nederland verbindt ViaViela kinderen, ouders en gastouders. Alles is er bij ons op gericht om samen een kind gelukkig te laten opgroeien.

Aan de basis staan onze mensen, vanuit de 55 vestigingen in Nederland, met in iedere regio een eigen contactpersoon voor ouders en gastouders. Sinds onze start in 2005 hebben de bij ons aangesloten gastouders in totaal meer dan 85.000 kinderen opgevangen.”

Foto: Marco Reeuwijk

Gastbureau ViaViela