Blijf op de hoogte

Boezemfibrilleren ligt op de loer bij een stressvol beroep

Ben jij buschauffeur of verpleegkundige? Dan heb je extra reden om je hartslag goed in de gaten te houden. Volgens Zweedse wetenschappers gelden deze beroepen onder meer als meest stressvol, waardoor je een verhoogd risico van bijna 50% loopt op atriumfibrilleren, een aandoening waarbij het hartritme is verstoord.

De bevindingen van de wetenschappers zijn gepubliceerd in European Journal of Preventive Cardiology.

Stressvolle beroepen

Het onderzoeksteam aangevoerd door professor Eleonor Fransson, School of Health and Welfare, Jönköping University, noemt de onvoorspelbaarheid binnen het werkveld van beroepen als buschauffeur of verpleegkundige als voornaamste reden voor een hogere mate van stress.
Binnen deze beroepen heeft men minder controle over de werkomstandigheden. Dit maakt het des te belangrijker dat deze werknemers middelen aangereikt krijgen om hun stressniveau te matigen.

Boezemfibrilleren in relatie tot werkstress

Volgens Fransson is boezemfibrilleren een veelvoorkomende aandoening met mogelijk verstrekkende gevolgen. “Er is nog weinig bekend over de risicofactoren en de rol van de werkomgeving (en de stress die hiermee gepaard gaat)”.

Dit was voor het team aanleiding om die link te onderzoeken. Ze onderzochten gegevens van ruim 13.000 personen die zich in 2006, 2008, of 2010 hadden aangemeld voor een overkoepelend onderzoek. Bij aanvang van dit onderzoek hadden deelnemers geen geschiedenis van hartaandoeningen waaronder boezemfibrilleren.
Om de werkstress te meten werden deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Werkstress werd gedefinieerd als mate van mentale inspanning en het gevoel geen controle te hebben over de werksituatie.

7 vragen over boezemfibrilleren | Mijngezondheidsgids
Lees ook: 7 vragen over boezemfibrilleren

Verhoogd risico van 48%

Binnen de zes jaar die deelnemers gevolgd werden, deden zich 145 gevallen van boezemfibrilleren voor. Voor de personen met een stressvol beroep werd een verhoogd risico berekend van 48% op de hartritme-aandoening. Door de resultaten te koppelen aan eerdere studies naar dit verband, berekenden de wetenschappers een algemeen verhoogd risico van 37% op boezemfibrilleren. Dit zou gelden voor iedereen met een stressvol beroep vergelijkbaar met dat van verpleegkundige of buschauffeur.

Neem een onregelmatige hartslag serieus

Fransson: “In voorgaande studies is werkstress gelinkt aan een hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen, dit onderzoek toont aan dat het ook gezien kan worden als risicofactor voor specifiek boezemfibrilleren.” Haar advies is om onmiddellijk een arts te raadplegen bij symptomen als hartkloppingen, vermoeidheid, kortademigheid en duizeligheid of een combinatie hiervan.
Dat is niet voor niets. Boezemfibrilleren staat bekend als een van de meest voorkomende hartritmestoornissen. In 20 tot 30% van de gevallen is het de aanleiding voor beroerten.

Naar schatting zullen er in 2030 in de gehele EU 14 tot 17 miljoen patiënten met de hartritmestoornis zijn. Elk jaar zullen er zo’n 120.000 tot 215.000 nieuwe gevallen bij komen.

Gerelateerde artikelen

Elk pak sigaretten is er een teveel. Blijf je hiermee doorgaan dan loop je extra risico op een hartritmestoornis, zo suggereren onderzoekers van de Imperial College London. Meer specifiek atriumfibrilleren,…

Peter kreeg zo’n veertien jaar geleden op tweede kerstdag plots last van hartkloppingen. Hij omschrijft het als stevig gebonk op zijn borst dat ongeveer twee uur bleef aanhouden. “Ik herinner…

Patiënten met atriumfibrilleren (AF) zijn gebaat bij een zo compleet mogelijk pakket aan zorg met een nauwelijks merkbare scheiding tussen de eerste en de tweede lijn. Martin Hemels, projectleider van…

Ongeveer een op de veertig mensen in Nederland heeft trombose en dagelijks komen hier mensen bij. Er bestaan nog veel misverstanden over trombose: zo wordt vaak ten onrechte gedacht dat…

Britse wetenschappers hebben een nieuwe methode ontdekt om de oorzaak van atriumfibrilleren te achterhalen. De ontdekking zou van groot belang zijn voor het vaststellen van een diagnose en de behandeling…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.