Blijf op de hoogte

CO2 reduceren voor een schonere omgeving

Klinkt logisch: een farmaceut, die veel geneesmiddelen maakt voor mensen met luchtwegaandoeningen, werkt CO2-neutraal. Toch vroeg het om een andere manier van denken en van werken. Inmiddels is Chiesi in Nederland zo ver dat zelfs leveranciers worden geselecteerd op hun bereidheid om plastic-vrij te werken. Welke stappen zijn gezet en liggen nog in het verschiet?

Ralph Blom, general manager van Chiesi in Nederland, licht toe. Een farmaceut die actief is op het gebied van astma en COPD, die CO2-neutraal wil werken. Dat klinkt als een logische stap. “Zoals zoveel bedrijven willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Schone lucht is voor mensen met astma en COPD zeer gewenst en dat was naar onze mening iets wat we met onze MVO-doelstellingen moesten combineren. Overigens leidt CO2 niet per se tot verergering van astma of COPD maar het is wel een grote milieuvervuiler. Belangrijk criterium was ook dat we een bijdrage wilden leveren aan iets wat we zelf in de hand hebben. Daarom hebben we besloten om CO2-neutraal te gaan werken.”

Hoe pak je dat aan?

“We hebben allereerst een footprint laten berekenen van onze CO2-uitstoot op jaarbasis. Ook al omdat je geen idee hebt van wat je allemaal uitstoot en te kijken waar onze eigen verantwoordelijkheid ligt. In die footprint hebben we alles meegenomen; wat we eten, hoe we reizen, welke producten we maken en gebruiken, alles. Het bleek iets minder dan 600 ton CO2 te zijn. Die uitstoot willen we sowieso compenseren. Meteen. Zo zijn we in 2017 en 2018 al CO2-neutraal. Tegelijkertijd willen we onze CO2-uitstoot omlaag brengen. Daarmee zijn we intern begonnen. Ledverlichting die uitgaat als er geen mensen in de ruimte zijn, herbruikbare koffiekoppen en Meat-Free Monday. Er zijn ook al rayonmanagers die als hun afspraken het toelaten op de fiets hun werk doen. We gebruiken in al onze uitingen geen plastic meer en dat vragen we ook van onze partners. We stimuleren de medewerkers van Chiesi thuis over te stappen op groene stroom en op de langere termijn gaan we wat mij betreft over op elektrisch rijden.”

Dit zijn maatregelen die elk bedrijf of organisatie toe zou kunnen passen. Wat is voor jullie de meerwaarde?

“We houden ons onder meer bezig met luchtwegaandoeningen en staan voor een hoge kwaliteit van leven voor mensen met deze ziekten. Daarom ontwikkelen wij medicijnen maar dat alleen is niet genoeg. Door te zorgen voor een betere leefomgeving dragen we daar op een extra manier aan bij. Als het gaat om compenseren van de uitstoot hebben we gekozen voor boomaanplant en zogenaamde cooking stoves (fornuizen). Dit is een initiatief om mensen in ontwikkelingslanden op een milieuvriendelijke manier te laten koken. Hiermee is de helft van de hoeveelheid hout nodig, wat veel CO2-uitstoot bespaart, maar ook de luchtkwaliteit in de hutten sterk verbetert. Gelet op de snelle toename van het aantal COPD-patiënten in Afrika is dat een belangrijke stap. Om precies te zijn hebben we ter compensatie van onze onvermijdelijke CO2-uitstoot in 2017 300 fornuizen ter beschikking gesteld in Ghana en worden er 300 mangroves aangeplant in Myanmar die de komende 50 jaar worden verzorgd en onderhouden. Over 2018 zal het om vergelijkbare aantallen gaan. Zo dragen we heel direct bij aan een betere leefomgeving voor mensen met astma of COPD en snijdt het mes in ontwikkelingslanden aan twee kanten omdat mensen daar nu vaak op jonge leeftijd al COPD ontwikkelen.”

Wordt het initiatief door uw organisatie internationaal opgepakt?

“Internationaal hanteert Chiesi vier speerpunten om het milieu te sparen. Het terugdringen van energie- en watergebruik, CO2-uitstoot en afval. Ook heeft het hoofdkantoor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als vertrekpunt gekozen. Deze mondiale agenda moet een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het hoofdkantoor Chiesi heeft 8 doelen geselecteerd waaraan wij onze bijdrage kunnen leveren. Omdat we in Nederland geen fabriek hebben staan, richten we ons hier voornamelijk op verminderen van de CO2-uitstoot. En als het om afval gaat dus sterk op reduceren van plastic. Ja, het is lastig om een harde lijn te volgen en verandering roept weerstand op, maar we willen het doen omdat het een goed doel dient.”

Meer informatie
Chiesi begon met de droom van apotheker Giacomo Chiesi in 1935 en groeide dankzij de passie en het doorzettingsvermogen van de familie Chiesi vanuit het Italiaanse Parma uit tot een internationale partner in zorg. Chiesi levert geneesmiddelen in ruim zeventig landen, heeft drie productiefaciliteiten en zes samenwerkende onderzoekscentra.

In de visie van de oprichter wordt de werkzaamheid van een geneesmiddel niet alleen bepaald door het actieve bestanddeel, maar evenzeer door de wijze van toediening. Chiesi is een op onderzoek bericht bedrijf, dat innovatieve, farmaceutische oplossingen biedt en bijna € 1 miljoen euro per dag besteedt aan R&D (22% van de omzet).

Het bedrijf combineert dit met maatschappelijk en milieuverantwoord ondernemen. Chiesi werkt graag samen en ondersteunt onderzoek en zorgverbeteringsprojecten. Én Chiesi werkt steeds schoner. Vanaf 2017 is Chiesi Nederland 100% CO2-neutraal. Als het de keuze heeft, kiest het bedrijf voor de meest milieuvriendelijke optie.

Chiesi Nederland is opgericht in 2007 en heeft een productportfolio op zes therapeutische gebieden: astma, COPD, cystic fibrosis, neonatologie, transplantatie en zeldzame ziekten. Een belangrijke succesfactor is dat Chiesi nog echt ondernemend en flexibel is. Partners en klanten hebben aan ons een goede sparringpartner. We kunnen en durven beslissingen te nemen waardoor we – samen met onze partners – echt iets kunnen bereiken.

De geschiedenis van Chiesi is het verhaal van een persoonlijke droom die is uitgegroeid tot een gezamenlijk ideaal: het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen voor effectieve behandelingen. Dat is wat Chiesi elke dag doet, met 100% passie en inzet.

Gerelateerde artikelen

Jaarlijks ontvangen zo’n 90.000 personen voor de eerste keer een combinatiepreparaat bij astma/copd in de openbare apotheek. Volgens de richtlijnen horen patiënten deze pas te gebruiken nadat ze eerder enkelvoudige…

Meer dan 4 op de 10 vrouwen met astma ontwikkelen door de jaren heen chronische obstructieve longziekte (COPD). Dat blijkt uit een rapport van Canadese wetenschappers. Hun resultaten staan in…

Astma en COPD zijn geen losse ziekten, maar verzamelnamen voor meerdere ziektebeelden die allemaal tot vergelijkbare symptomen leiden. Promovendus Tinne Mertens kwam erachter dat in het laboratorium gekweekte luchtwegcellen geschikt…

Ongeveer twee derde van de patiënten met een milde vorm van COPD heeft overgewicht of obesitas. Zij hebben een hoger risico op andere chronische aandoeningen en krijgen vaker luchtwegverwijdende medicatie…

Een lange wandeling in een drukke, vervuilde winkelstraat brengt slechts verwaarloosbare gezondheidseffecten met zich mee. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek in het tijdschrift The Lancet. Oxford Street en…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.