Blijf op de hoogte

Wandelen in vervuilde straten heeft mogelijk slechts minimale voordelen

Een lange wandeling in een drukke, vervuilde winkelstraat brengt slechts verwaarloosbare gezondheidseffecten met zich mee. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek in het tijdschrift The Lancet.

Oxford Street en Hyde Park

Aan de studie namen 119 60-plussers deel die werden onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep bestond uit gezonde deelnemers, de tweede uit degenen met een hartziekte en de derde werd gevormd door de mensen met COPD.

Alle deelnemers werden gevraagd om twee uur in Oxford Street te wandelen. Dit is een drukke, grote winkelstraat in Londen waar het verkeer beperkt is tot bussen en taxi’s die op diesel rijden. Een paar weken later moesten ze dezelfde afstand in Hyde Park afleggen.

Meer voordelen in het park

Uiteindelijk ontdekten de onderzoekers dat de wandeling in Hyde Park bij alle deelnemers gezondheidsvoordelen opleverde. Zo leidde het tot een verbeterde longfunctie en verminderde stijfheid in hun slagaders. De effecten hielden aan tot 26 uur na het wandelen.

Lopen in Oxford Street leverde daarentegen slechts een kleine toename in de longfunctie op. In de slagaderen was zelfs een stijging in de stijfheid zichtbaar. De onderzoekers verklaarden dit door de blootstelling aan roet met zwart koolstof en de ultrafijne deeltjes uit dieseluitlaten.

Met name bij degenen met COPD waren de nadelen zichtbaar. Het wandelen in Oxford Street leidde bij hen tot vernauwde luchtwegen, kuchen, kortademigheid en een piepende ademhaling.

Drukke straten vermijden

De wetenschappers concluderen dat in het geval mensen geen groene omgeving of park tot hun beschikking hebben, ze er beter aan doen om binnen te bewegen. Ze stellen dat met name degenen met een hart- of longziekte de drukke straten dienen te vermijden. Hoewel de studie in Londen is gedaan, zijn zij ervan overtuigd dat de resultaten ook relevant zijn voor andere Europese en Noord-Amerikaanse steden.

Hoewel sommige voordelen van de parkwandeling konden zijn beïnvloed door de fijnere omgeving en gereduceerde stress, gelooft het team niet dat dit de reden is voor het significante verschil met de winkelstraat.

Wandelen wel voordelig

Recent zijn er echter andere studies geweest die het omgekeerde effect hebben aangetoond. Zo stelden wetenschappers van the University of Cambridge dat de voordelen van wandelen en fietsen tegen de nadelen van luchtvervuiling opwegen.

In een reactie op het huidige onderzoek stellen ze dat de wetenschappers slechts naar de effecten op de korte termijn keken. Ook werd enkel gefocust op 60-jarigen met een bepaalde medische conditie, hoewel uit andere studies is gebleken dat de meerderheid van de mensen wel degelijk profiteert van het wandelen in vervuilde omgevingen. Ten slotte stellen ze dat de gezondheidsvoordelen van wandelen in de recente studie verzwakt waren, maar niet geheel teniet werden gedaan.

Gerelateerde artikelen

Jaarlijks ontvangen zo’n 90.000 personen voor de eerste keer een combinatiepreparaat bij astma/copd in de openbare apotheek. Volgens de richtlijnen horen patiënten deze pas te gebruiken nadat ze eerder enkelvoudige…

Klinkt logisch: een farmaceut, die veel geneesmiddelen maakt voor mensen met luchtwegaandoeningen, werkt CO2-neutraal. Toch vroeg het om een andere manier van denken en van werken. Inmiddels is Chiesi in…

Meer dan 4 op de 10 vrouwen met astma ontwikkelen door de jaren heen chronische obstructieve longziekte (COPD). Dat blijkt uit een rapport van Canadese wetenschappers. Hun resultaten staan in…

Astma en COPD zijn geen losse ziekten, maar verzamelnamen voor meerdere ziektebeelden die allemaal tot vergelijkbare symptomen leiden. Promovendus Tinne Mertens kwam erachter dat in het laboratorium gekweekte luchtwegcellen geschikt…

Ongeveer twee derde van de patiënten met een milde vorm van COPD heeft overgewicht of obesitas. Zij hebben een hoger risico op andere chronische aandoeningen en krijgen vaker luchtwegverwijdende medicatie…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.