Blijf op de hoogte

100 procent fruitsappen mogelijk geen effect op bloedsuikerspiegel

Consumptie van vruchtensappen die voor 100 procent uit fruit bestaan, hebben mogelijk geen invloed op bloedglucose, bloedinsuline of insulineresistentie. Dat blijkt uit onderzoek, onlangs verschenen in the Journal of Nutritional Science.

Fruitsappen en diabetes type 2

Uit eerder onderzoek bleek al dat het drinken van 100 procent fruitsappen niet leidt tot een toegenomen risico om diabetes type 2 te ontwikkelen. Ook leek de drank geen invloed te hebben op de glycemische index. Hiermee wordt een maat bedoeld die aangeeft hoe snel koolhydraten in de darm worden verteerd en als glucose in het bloed worden opgenomen.

Sommige wetenschappers waren het hier echter niet mee eens. Zij stelden dat hoewel fruit een onderdeel vormt van een gezond voedingspatroon, excessieve consumptie van vruchtensappen het risico op diabetes type 2 kan verhogen. De reden hiervoor is het gebrek aan vezels en het grote aandeel calorieën.

Fruitsappen en bloedglucose

De wetenschappers wilden het effect van fruitsappen op de bloedglucose nader bestuderen. Hiervoor deden ze een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep. Ze bekeken de invloed van 100 procent vruchtensappen gemaakt van appels, citroenen, bessen, granaatappel en druiven op een nuchter gemeten bloedglucose- en insulineniveau. Deze maten werden beschouwd als risicofactor voor diabetes.

Uiteindelijk bleek consumptie geen significant effect op de waardes te hebben.

Gerelateerde artikelen

Diabetes kent twee typen. Diabetes type 1 en type 2. Tegen diabetes type 1 is helaas nog niets te doen, behalve insuline spuiten en ervoor zorgen dat je regelmatig en…

De verschillen tussen mannen en vrouwen met type 2 diabetes (suikerziekte) blijken al in het voorstadium van de aandoening (prediabetes) te bestaan. Vergeleken met seksegenoten met een gezonde bloedsuikerwaarde, zijn…

Zelfs fitte mensen lijken gezondheidsrisico’s te lopen bij veel zitten. Ook bij hen is er een relatie tussen sedentair gedrag (veel zitten) en diabetes type 2. Die relatie was al…

Door van de dag de nacht te maken en omgekeerd, bijvoorbeeld door werk in ploegendiensten, zorgt voor een verstoorde bloedsuikerhuishouding. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht hebben dat voor het eerst…

Onder meer met levensstijlprogramma’s en waarschuwingen tegen obesitas en te weinig beweging gaat tegenwoordig voor het grote publiek veel aandacht uit naar diabetes type 2. Terwijl een evenredig deel met…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.