Blijf op de hoogte

Nieuwe richtlijn diabetische voet

De diabetische voet is een aandoening aan de voet bij mensen met diabetes mellitus. Om de zorg voor de diabetische voet te verbeteren, is er al sinds het einde van de vorige eeuw een internationale werkgroep actief, die medische beroepsgroepen uit meer dan honderd landen verenigt. Iedere vier jaar doen zij een nieuwe internationale richtlijn verschijnen, waarin de nieuwste kennis rond de diabetische voet is verwerkt.

Verbetering van de zorg

Jaap van Netten van het ZGT is senior onderzoeker diabetische voet. Van Netten heeft zitting in de internationale commissie die de richtlijn diabetische voet opstelt. In 2015 verschijnt de nieuwste richtlijn. Het heeft geresulteerd in ruim 70 aanbevelingen, die de zorg rondom de diabetische voet moet verbeteren. En dat blijft nodig, legt Van Netten uit. “Nog te vaak wordt de diabetische voet te laat herkend. De gevolgen daarvan kunnen zeer ernstig zijn. Niet behandelde wonden raken geïnfecteerd en zijn vervolgens heel lastig te genezen. De patiënt moet vaak lang in het ziekenhuis verblijven. Bij zo’n vijftien procent van de diabetespatiënten leidt dat uiteindelijk tot amputatie van het onderbeen. Beide, hospitalisatie en amputatie, kunnen zeer traumatisch zijn voor de patiënt.”

Het voorkomen van chronische wonden aan de voet

In de internationale richtlijn diabetische voet is het eerste hoofdstuk gewijd aan preventie, ofwel het voorkomen van voetwonden. Van Netten: “Onder meer door met structurele screening diabetespatiënten met voetproblemen vroegtijdig op te sporen, kunnen we erger voorkomen.” Het tweede hoofdstuk gaat over het ontlasten van de druk op de voet. “Gips is de belangrijkste vorm voor het ontlasten van de voet. Ofwel door de hele onderbeen in het gips te zetten, wat de patiënt ernstig belemmert in zijn bewegingsvrijheid. Dan wel door minder belemmerende varianten, die tragere genezing geven.” De overige hoofdstukken gaan over perifeer vaatlijden, de behandeling van infecties, ofwel het inzetten van antibiotica bij verschillende soorten infecties en tenslotte een hoofdstuk specifiek over het behandelen van wonden.

Het Almelose Diabetische Voeten Symptomen

Belangrijk is natuurlijk dat de richtlijn vervolgens in alle aangesloten landen zijn weg vindt naar de verschillende zorgverleners die zich bezighouden met diabetische zorg. Daarvoor moet de internationale richtlijn worden vertaald naar de lokale situatie in alle honderd aangesloten landen. Op het Almelose Symposium Diabetische Voet zullen alle medisch specialisten en paramedici die zich met de diabetische voet bezighouden, van podotherapeut tot vaatchirurg, de nieuwe richtlijn bediscussiëren. Zo kunnen ze beoordelen of de wijze waarop zij deze zorg verlenen overeenkomt met de richtlijn.

Herkennen van de diabetische voet

Deze nationale richtlijn is ook van belang voor huisartsen, zodat die op tijd een diabetische voet herkennen. Van Netten: “Het komt nog regelmatig voor dat een huisarts de diabetische voet niet als zodanig herkent. Neem de Charcotvoet; dan is de middenvoet doorgezakt als gevolg van degeneratie van het bot, maar behandelt de huisarts dat eerst wekenlang met antibiotica voordat de patiënt wordt doorverwezen.” Maar ook het kennis- en expertiseniveau van medisch specialisten is niet overal even hoog. In België en Duitsland is het mogen behandelen van de diabetische voet inmiddels geaccrediteerd en kennen de multidisciplinaire poli’s een aantal bindende voorwaarden. Het zal nog wel even duren voordat we dat ook in Nederland kennen, denkt Van Netten. “Tussen de efficiëntste manier van zorg verlenen en kwalitatief de beste zorg verlenen, bestaat nog nog wel eens spanning. Dat geldt ook hier.”

Gerelateerde artikelen

Diabetes kent twee typen. Diabetes type 1 en type 2. Tegen diabetes type 1 is helaas nog niets te doen, behalve insuline spuiten en ervoor zorgen dat je regelmatig en…

De verschillen tussen mannen en vrouwen met type 2 diabetes (suikerziekte) blijken al in het voorstadium van de aandoening (prediabetes) te bestaan. Vergeleken met seksegenoten met een gezonde bloedsuikerwaarde, zijn…

Zelfs fitte mensen lijken gezondheidsrisico’s te lopen bij veel zitten. Ook bij hen is er een relatie tussen sedentair gedrag (veel zitten) en diabetes type 2. Die relatie was al…

Door van de dag de nacht te maken en omgekeerd, bijvoorbeeld door werk in ploegendiensten, zorgt voor een verstoorde bloedsuikerhuishouding. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht hebben dat voor het eerst…

Onder meer met levensstijlprogramma’s en waarschuwingen tegen obesitas en te weinig beweging gaat tegenwoordig voor het grote publiek veel aandacht uit naar diabetes type 2. Terwijl een evenredig deel met…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.