Blijf op de hoogte

De hartpatiënt staat centraal

“In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen aan een hartziekte. Vanwege betere behandeling van acute hartziekten, waar vroeger veel mensen aan overleden, zal het aantal chronische hartpatiënten de komende jaren toenemen. De chronische hartpatiënt wordt ouder en krijgt tevens te maken met andere chronische gebreken, zoals longlijden, een beroerte, suikerziekte of artrose. Het gaat vaak niet meer om genezen, maar veeleer om het voorkómen van complicaties die afbreuk doen aan de kwaliteit van leven.

Om dat mogelijk te maken moet de zorg anders worden ingericht. Zoals door het opzetten van regionale ketenzorg samen met ziekenhuizen, huisartsen, ambulances en verpleegkundigen, die de complete cirkel van de 1e tot de 3e lijn omvatten. Door een betere communicatie tussen verschillende zorgverleners wordt optimale zorg op maat geleverd aan de individuele hartpatiënt.

Zorg wordt naar de toekomst echter niet alleen in zorgketens van opeenvolgende zorgprofessionals geleverd, maar in toenemende mate georganiseerd in een zorgnetwerk rondom de patiënt. Deze netwerkgeneeskunde neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende spelers in het netwerk op verschillende momenten van toegevoegde waarde zijn voor de patiënt. De patiënt voert regie over zijn gezondheid met hulp van zorgprofessionals.

Een goedwerkende onderliggende digitale infrastructuur is een voorwaarde voor efficiënte samenwerking in ketenzorg en netwerken. Dit vraagt om een goedwerkend landelijk informatiesysteem dat de patiënt in staat stelt persoonlijke gezondheidsinformatie te verzamelen en te beheren. De patiënt kan zorgprofessionals toevoegen aan zijn digitale netwerk en toegang geven tot zijn dossier.

De omvang van comorbiditeit bij de Nederlandse hartpatiënten vraagt om hervormingen in de organisatie van de gezondheidszorg. In de praktijk zijn er al verscheidene initiatieven op gang gekomen. E-health en anderhalve lijnszorg spelen bij deze ontwikkelingen een uiterst belangrijke rol.”

Gastbijdrage van Barbara Mulder, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Gerelateerde artikelen

Een hartaanval tegengaan nog voordat er sprake van is. Het is het droomscenario van zorgverleners en iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Uit de resultaten van een…

Hoge bloeddruk geldt als belangrijkste behandelbare risicofactor voor hart- en vaatziekten. Die zijn het beste te voorspellen door gedurende een hele dag de bloeddruk te meten, inclusief tijdens de slaap.…

Het is voor een groot deel een kwestie van onfortuin, als je een hartinfarct krijgt door aderverkalking. Dat melden onderzoekers van het LUMC en de Nederlandse Hartkleppenbank na het bestuderen…

Hartfalen treft tussen de 20 en 30 procent van de Nederlandse bevolking. Toch zijn maar weinig mensen bekend met de symptomen, oorzaken en gevolgen van deze ernstige en veelal chronische…

Wonen in een omgeving met veel lawaai kan meer dan alleen vervelend zijn voor je gemoedstoestand. De kans op een beroerte, hartaanval of andere cardiovasculaire aandoeningen is sterker aanwezig volgens…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.