Blijf op de hoogte

Gebrek aan kennis geeft verhoogd risico op hartfalen

Hartfalen is een aandoening die steeds vaker voorkomt. In Nederland lijden er momenteel bijna 142.000 mensen aan en naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 tegen 2025. Toch blijkt uit onderzoek van Pumping Marvellous en St. Jude Medical wordt gepubliceerd dat Nederlanders onvoldoende kennis hebben over deze aandoening.

Verwarring over symptomen

De overgrote meerderheid van de Nederlandse respondenten verwart hartfalen-symptomen met die van een hartaanval. Daarnaast geloven veel Nederlanders onterecht dat mannen een hoger risico hebben op hartfalen dan vrouwen. Bijna één op de vijf Nederlanders is er zelfs van overtuigd dat er geen symptomen zijn voor hartfalen.

Hartfalen is een serieuze chronische aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam heen kan pompen om de andere organen te ondersteunen. Het overkomt mensen van alle leeftijden en, hoewel ze kunnen variëren, zijn de hoofdsymptomen een combinatie van vermoeidheid, kortademigheid en zwellingen. Van de Nederlandse respondenten wijst 81% pijn op de borst en 78% een onregelmatige hartslag onjuist aan als de hoofdsymptomen, dit zijn namelijk de hoofdsymptomen van een hartaanval.

Daarnaast geeft slechts de helft (52%) van de ondervraagden terecht ‘zwellingen’ op als een symptoom van hartfalen. Zwellingen in het lichaam zijn één van de voornaamste symptomen. Zorgwekkend is dat bijna één op de vijf Nederlanders gelooft dat er voor deze aandoening helemaal geen symptomen zijn.

Onduidelijkheid over oorzaken

De Nederlandse respondenten duiden obesitas, roken, stress en een gebrek aan beweging correct aan als de oorzaken van hartfalen. Ze lijken te begrijpen dat een gezonde levensstijl helpt om hartfalen te voorkomen. Toch geeft bijna de helft (42%) van de Nederlandse respondenten ‘pech’ op als oorzaak, wat doet vermoeden dat zij ten onrechte denken dat je niets kan doen om hartfalen te voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de Nederlandse respondenten denkt dat mannen een hoger risico hebben op hartfalen dan vrouwen. De cijfers bewijzen het tegendeel: in Nederland overlijdt één op de vier vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dit is de meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen.

Misdiagnose van hartfalen is verontrustend

“De resultaten van dit onderzoek zijn verontrustend, aangezien misdiagnose serieuze consequenties voor de gezondheid kan hebben. Het is daarom essentieel dat mensen zo vroeg mogelijk hulp zoeken wanneer symptomen zoals zwellingen, kortademigheid of vermoeidheid opduiken,” benadrukt dr. Delnoy van Isala.

“Het onderzoek maakt duidelijk dat er meer gedaan moet worden om de bewustwording in alle leeftijdscategorieën te vergroten, en om kennis te verspreiden over de kenmerken en symptomen. Het is de enige manier om risicogevallen te helpen om professionele hulp te zoeken en het juiste advies te krijgen om hun aandoening te behandelen”

Het belang van bewustwording

Ook de stichting ICD dragers Nederland (STIN) en LVAD.nl ondersteunen het belang om Nederlanders bewuster te maken van de oorzaken en symptomen. Met hun platformen willen zij hier ook aan bijdragen, want ondanks dat er geen genezing mogelijk is, leven veel mensen met hartfalen met een gepaste behandeling lang en gelukkig.

Kijk voor meer informatie en het onderzoek op antwoordenophartfalen.nl.

Gerelateerde artikelen

Een hartaanval tegengaan nog voordat er sprake van is. Het is het droomscenario van zorgverleners en iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Uit de resultaten van een…

Hoge bloeddruk geldt als belangrijkste behandelbare risicofactor voor hart- en vaatziekten. Die zijn het beste te voorspellen door gedurende een hele dag de bloeddruk te meten, inclusief tijdens de slaap.…

Het is voor een groot deel een kwestie van onfortuin, als je een hartinfarct krijgt door aderverkalking. Dat melden onderzoekers van het LUMC en de Nederlandse Hartkleppenbank na het bestuderen…

Hartfalen treft tussen de 20 en 30 procent van de Nederlandse bevolking. Toch zijn maar weinig mensen bekend met de symptomen, oorzaken en gevolgen van deze ernstige en veelal chronische…

Wonen in een omgeving met veel lawaai kan meer dan alleen vervelend zijn voor je gemoedstoestand. De kans op een beroerte, hartaanval of andere cardiovasculaire aandoeningen is sterker aanwezig volgens…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.