Blijf op de hoogte

Geïntegreerde hartlongzorg: trendsettend

3D medical illustration - lungs with visible heart -back viewDe verbinding tussen het hart en de longen is hecht en levert veel overlap op. Het is daarom geen gekke gedachte om in een hartlongcentrum de kennis en kunde van longartsen en cardiologen te verenigen. De patiënt kan hier van profiteren.

Veel ziekenhuizen zetten een hartlongcentrum op, waarin de zorg (acuut en/of chronisch) voor patiënten met long- of hartproblemen verenigd en geïntegreerd wordt. Hans van Laarhoven is Manager Team Collectieve Belangenbehartiging en beleidsadviseur bij De Hart&Vaatgroep. Hij constateert een duidelijke trend.

“En dat is logisch. Er is vaak veel verband tussen ziekten van het hart en de longen. De longen en het hart liggen samen in de borstholte en zoals zo veel zaken in het menselijk lichaam beïnvloeden ze elkaar.” Aandoeningen als hartfalen en pulmonale hypertensie bijvoorbeeld tonen de directe relatie aan. Hartfalen is een probleem van het hart, waarbij je last krijgt van de longen. Maar het is geen longaandoening an sich.

Hartfalen is een goed omschreven ziektebeeld, dat echter veel verschillende oorzaken kent. Ook de mate waarin mensen hartfalen hebben is zeer divers. Centraal staat dat het hart niet meer goed functioneert en het bloed onvoldoende door het lichaam kan pompen.

De mate waarin mensen hartfalen hebben zegt ook iets over de mate waarin ze zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Pulmonale hypertensie kenmerkt zich door een hoge bloeddruk in de longslagader. Problemen aan het hart kunnen de oorzaak zijn van deze ernstige longziekte.

Verbetering kwaliteit

“De kracht van samenwerking tussen longartsen en cardiologen is dat je op één plek een team van mensen hebt met verschillende deskundigheden, die extra goed in staat zijn om zaken te onderscheiden of juist met elkaar in verband te brengen”, vertelt Hans van Laarhoven.

“Dat is pure winst en verbetert de kwaliteit van de zorg aanzienlijk. Extra procedures worden vaak voorkomen. Er wordt een snellere diagnose gesteld en dat leidt tot een betere afweging, sneller ingrijpen. Voor patiënten is het ook goed dat dat verband wordt gelegd. Het maakt het begrijpelijker en meer inzichtelijk voor mensen wat ze zouden kunnen of moeten doen om goed met hun ziekte om te gaan.”

Behoorlijke ingreep

Het opzetten van een hartlongcentrum is echter geen sinecure. Hans van Laarhoven: “Het is voor een ziekenhuis een behoorlijke ingreep. Afdelingen moeten worden samengevoegd en soms gaat dat gepaard met grote verbouwingen. Dat doe je als organisatie niet eenvoudig en er moet ook niet te lichtvaardig over gedacht worden.

Omgekeerd betekent dat, dat als een ziekenhuis er voor kiest om een hartlongcentrum op te zetten, dat er goed over is nagedacht.” De Hart&Vaatgroep wordt gevraagd om mee te denken over de inrichting van hartlongcentra in het land. “Vaak vraag ik één of twee patiënten uit de regio om mee te gaan, zij worden uiteindelijk de gebruikers en zijn ervaringsdeskundig.

Voor een ziekenhuis is dit een grote stap en het verdient steun om dit voor de patiëntengroep op te zetten. Het zijn goede ontwikkelingen en we werken er graag aan mee.”

Gerelateerde artikelen

Een hartaanval tegengaan nog voordat er sprake van is. Het is het droomscenario van zorgverleners en iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Uit de resultaten van een…

Hoge bloeddruk geldt als belangrijkste behandelbare risicofactor voor hart- en vaatziekten. Die zijn het beste te voorspellen door gedurende een hele dag de bloeddruk te meten, inclusief tijdens de slaap.…

Het is voor een groot deel een kwestie van onfortuin, als je een hartinfarct krijgt door aderverkalking. Dat melden onderzoekers van het LUMC en de Nederlandse Hartkleppenbank na het bestuderen…

Hartfalen treft tussen de 20 en 30 procent van de Nederlandse bevolking. Toch zijn maar weinig mensen bekend met de symptomen, oorzaken en gevolgen van deze ernstige en veelal chronische…

Wonen in een omgeving met veel lawaai kan meer dan alleen vervelend zijn voor je gemoedstoestand. De kans op een beroerte, hartaanval of andere cardiovasculaire aandoeningen is sterker aanwezig volgens…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.