Blijf op de hoogte

Hartfalen bij vrouwen krijgt te weinig aandacht

Hart- en vaatziekten bij vrouwen worden onvoldoende herkend, met alle gevolgen van dien. Meer vrouwen dan mannen worden getroffen door hart- en vaatziekten, en relatief meer vrouwen overlijden hieraan. Toch is dit veelal onbekend. Dit komt doordat de diagnose en behandeling van vrouwen van oudsher vooral is gebaseerd op onderzoek bij mannen, maar een vrouwenlichaam is niet hetzelfde als een mannenlichaam. Een toenemend aantal artsen pleit dan ook voor zogenoemde gendersensitieve zorg waarbij de verschillen tussen mannen en vrouwen binnen de diverse specialismen wordt gemaakt daar waar nodig.

Om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, organiseert de Hartstichting op 29 september Dress Red Day. VUmc doet al jaren hieraan mee. Interventiecardioloog Yolande Appelman: “Meer aandacht voor de verschillen tussen man en vrouw in de zorg is hard nodig. Zo kan de sterfte aan hart- en vaatziekten onder vrouwen worden teruggedrongen.”

Probleem wordt groter

Nog altijd vormen hart- en vaatziekten bij vrouwen doodsoorzaak nummer 1. Bij mannen is een daling te zien is in het sterftecijfer ten gevolge van hart- en vaatziekten, bij vrouwen stagneert deze trend. Bij jonge vrouwen stijgt het cijfer zelfs. Onderzoek is nodig om naar de verschillen in hartfalen tussen mannen en vrouwen te kijken, zodat de zorg voor vrouwen verbetert. De oorzaak bij mannen zit vaak in de grote bloedvaten van het hart en bij vrouwen veelal in de kleine vaatjes. Hierdoor is het niet goed mogelijk om met röntgenfoto’, scans en dergelijke de juiste diagnose bij vrouwen te stellen. Het idee is samen met het onderzoeksinstituut van VUmc een nieuwe techniek te ontwikkelen om dit probleem op te lossen.

Meer aandacht voor gendersensitieve zorg

VUmc maakt zich sterk voor gendersensitiviteit in de zorg. VUmc heeft een Regiegroep Gendersensitiviteit ingesteld, onder voorzitterschap van dr. Yolande Appelman. Appelman: “We willen gendersensitiviteit in onderwijs, onderzoek en zorg stimuleren, binnen VUmc en breder. Niet alleen binnen de cardiologie wordt te weinig rekening gehouden met man/vrouw verschillen. Het geldt eigenlijk voor alle disciplines, zoals bijvoorbeeld ook de neurochirurgie, reumatologie en psychiatrie.
Behandelingen zijn veelal gebaseerd op kennis van het mannelijk lichaam. Dierproeven voor medicijnen worden veelal alleen met mannetjesdieren uitgevoerd.

Ik heb de missie de samenleving hiervan bewust te maken. Zo organiseert VUmc op 26 november een Landelijke Publieksdag over gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. Diverse specialisten vertellen over genderverschillen binnen hun vakgebied en er komt een gezondheidsplein waar je de verschillen kunt ervaren. VUmc gaat het thema echt op de publieke agenda zetten.”

Gerdi Verbeet zet zich in

Verder is deze zomer het Women’s Health Research Fund opgericht dat fondsen werft voor onderzoek naar verbetering van de medische zorg voor de vrouw. Ambassadeur van dit fonds is Gerdi Verbeet. Appelman: “Op Dress Red Day is er volop aandacht voor hart- en vaatziekten. Zo organiseren we die dag een ontbijtsessie met bedrijven, omdat weinig aandacht voor m/v-verschillen leidt tot verlies van arbeidsproductiviteit en onnodig ziekteverzuim van vrouwen. Dit veroorzaakt niet alleen leed, maar kost de maatschappij ook veel geld. Terwijl dit echt anders kan.”

Draag deze dag rood

Iedereen die goede gezondheidszorg voor vrouwen én mannen een warm hart toedraagt, wordt gevraagd om op donderdag 29 september iets roods te dragen of een rood accent op de kleding aan te brengen. VUmc is rood versierd met ballonnen en posters en op veel plekken is informatie te krijgen over hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Bron: VUmc

Gerelateerde artikelen

Een hartaanval tegengaan nog voordat er sprake van is. Het is het droomscenario van zorgverleners en iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Uit de resultaten van een…

Hoge bloeddruk geldt als belangrijkste behandelbare risicofactor voor hart- en vaatziekten. Die zijn het beste te voorspellen door gedurende een hele dag de bloeddruk te meten, inclusief tijdens de slaap.…

Het is voor een groot deel een kwestie van onfortuin, als je een hartinfarct krijgt door aderverkalking. Dat melden onderzoekers van het LUMC en de Nederlandse Hartkleppenbank na het bestuderen…

Hartfalen treft tussen de 20 en 30 procent van de Nederlandse bevolking. Toch zijn maar weinig mensen bekend met de symptomen, oorzaken en gevolgen van deze ernstige en veelal chronische…

Wonen in een omgeving met veel lawaai kan meer dan alleen vervelend zijn voor je gemoedstoestand. De kans op een beroerte, hartaanval of andere cardiovasculaire aandoeningen is sterker aanwezig volgens…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.