Blijf op de hoogte

Overheid en PAH

Bezuinigen zorgen voor overheveling medicatie zeldzame ziekten

De overheid wil de kosten voor de zorg de komende jaren zo min mogelijk op laten lopen. Zij probeert daarom dan ook manieren te bedenken om de medicatiekosten te verlagen.

Kostenverlaging medicatie

De politiek streeft er echter naar om de kosten van de zorg zo min mogelijk te laten groeien. “Ik kan niet van de politiek verwachten dat ze realiseert wat de consequenties van maatregelen zijn voor kleine patiëntengroepen, dus het is onze taak de decision makers zo goed mogelijk te informeren, zij aan zij met de patiëntenvereniging, want nieuwe maatregelen in 2015 of 2016 sluit ik niet uit”, zegt Dr. Repke Snijder

Onzekerheid dekking medicatie PAH-patiënten

Maatregelen om de kosten voor medicatie lager te krijgen zullen waarschijnlijk wel volgen, of het ook voor de PAH-patiënten geldt zullen we proberen te voorkomen door de overheid goed te informeren over de nadelige gevolgen van een dergelijk besluit. En ja, de farmaceutische industrie verdient misschien, maar er moet ook ruimte zijn om te innoveren”, zegt Dr. Repke Snijder, secretaris van de nationale werkgroep PAH.

Reden overheveling medicatiekosten

Hoe het anders kan: Prof. dr. Mart van de Laar is als reumatoloog verbonden aan het Reumacentrum Twente in Enschede. TNF-blokkers tegen reuma zijn vorig jaar wél overgeheveld. “Dat was toen een budget van 500 miljoen euro, ik kan me voorstellen dat zo’n bedrag door de overheid onder de loep wordt genomen.Om de kosten beheersbaar te maken is het budget overgeheveld naar de ziekenhuizen, die de plicht hebben om de geneesmiddelen te verstrekken voor hun patiënten.”

Overhevelen dure geneesmiddelen

Steeds meer dure geneesmiddelen worden overgeheveld, bijvoorbeeld ook oncolitica, middelen tegen kanker. De gedachte is dat budgetten beheersbaar worden, maar de vraag van de patiënten zal groeien. “In het eerste jaar hebben we geen problemen gezien, maar toen hadden we alleen te maken met anti-reumatica”, zegt Van de Laar.

Decentraliseren medicatie zeldzame ziekten

Na overheveling moet het ziekenhuis keuzes maken in verband met het budget. Volgens Van de Laar wordt het nu breder met oncolitica en dat betekent volgens hem dat een ziekenhuis uiteindelijk keuzes moet gaan maken omdat het budget vastligt. “Dus waar kiezen we voor? Hoe meer je decentraliseert, hoe meer de collectiviteitsgedachte uit de maatschappij verdwijnt”, stelt Van de Laar.

Gerelateerde artikelen

Omdat Pulmonale Hypertensie een zeldzame ziekte is, wordt die diagnose niet snel gesteld. Wanneer daar uitsluitsel over gegeven kan worden is vaak al een lang traject aan onderzoeken en bezoeken…

Pulmonale arteriële hypertensie
De reumatoloog en de PAH-patiënt

In een ideale wereld zou een patiënt met Pulmonale Hypertensie (PH) in ieder geval een keer door een reumatoloog gezien moeten worden. Dat stelt dr. Madelon Vonk (Radboud UMC), reumatoloog…

Het is belangrijk dat de onderzoeken naar Pulmonale Hypertensie (PH) en de onderliggende ziekte zo snel mogelijk plaatsvinden en de diagnose dus ook snel kan worden gesteld. Dat is belangrijk…

Pulmonale arteriële hypertensie
CTEPH, een bijzondere vorm van PH

Een bijzondere vorm van pulmonale hypertensie is CTEPH. De letters staan voor chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie: een verhoogde bloeddruk in de longslagader die wordt veroorzaakt door chronische longembolieën ofwel bloedstolsels…

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is een aandoening in de longen die leidt tot problemen aan het hart en uiteindelijk hartfalen. Patiënten hebben vaak last van inspanningsproblemen bij activiteiten als de trap oplopen of fietsen.…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.