Blijf op de hoogte

Het voorkomen van trombose op vakantie

Vakantie heeft een positief effect op het welzijn van mensen, maar gaat meestal gepaard met een lange zit in het vliegtuig, de auto of op een boot. Mensen met trombose moeten hiervoor voorzorgmaatregelen nemen. Stil zitten zorgt er namelijk voor dat bepaalde bloedvaten bekneld kunnen raken en dit kan voor trombosepatiënten gevaarlijke gevolgen hebben. Zo kunnen er snel bloedstolsels ontstaan die de doorbloeding van het lichaam belemmeren. Daarnaast zijn de leefomstandigheden op vakantie vaak anders dan thuis, waardoor mensen een ander leef-, eet- en slaappatroon aannemen. Het is dus van cruciaal belang dat mensen met trombose zich goed voorbereiden op hun vakantie, maar waar moeten ze allemaal rekening mee houden? En met welke tips komen ze de reis veilig door?

Tips tegen trombose

Trombose tijdens vakantie is niet volledig te voorkomen, maar er zijn wel een aantal manieren om het risico aanzienlijk te verminderen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de voorbereiding aangezien de temperatuur en luchtvochtigheid in het buitenland nog weleens kunnen verschillen met het thuisland. Trombosepatiënten moeten zich hierover dus goed laten adviseren door hun huisarts of de prikpost waaraan ze verbonden zijn. Ook is het een goed idee om voorafgaand aan de reis het noodnummer van de medische hulpverlening op te zoeken.

Tijdens de reis is het van belang de bloeddoorstroming te verbeteren door voldoende te bewegen en te drinken. Hierdoor droogt het lichaam minder snel uit en is de kans op trombose kleiner. Trombosepatiënten kunnen bijvoorbeeld kuitspieroefeningen doen, iedere twee uur een wandeling maken, geen strakke en knellende kleding dragen en eventueel hun schoenen uitdoen. Daarnaast is het verstandig om geen alcohol en slaappillen te consumeren tijdens de reis.

Zelfzorg op vakantie

Patiënten die aan zelfzorg doen, moeten op vakantie een aantal zaken in het achterhoofd houden. Ten eerste moeten ze voldoende medicijnen meenemen aangezien deze in het buitenland niet altijd even makkelijk te verkrijgen zijn. Ook is het verstandig om de houdbaarheid van de medicijnen van te voren te controleren en de originele verpakking mee te nemen. Als de patiënt dan geen medicijnen meer heeft, kunnen buitenlandse artsen en apothekers makkelijk achterhalen welke medicijnen hij of zij precies nodig heeft. Daarnaast moeten ze niet vergeten de benodigde documentatie mee te nemen voor de douane en eventuele ziekenhuisbezoeken in het buitenland. Dit omvat de vakantiebrief met daarin het huidige doseerschema en medicatieoverzicht en een douanebrief, waarin het doel van het meetapparaat en accessoires wordt beschreven. Patiënten die gebruikmaken van zelfzorg vanuit De Nationale Trombose Dienst kunnen deze brieven in hun persoonlijke dossier vinden.

Naast het meenemen van meetmiddelen en medicijnen – ook tijdens een korte vakantie – moeten ze weten hoe deze vervoerd dienen te worden. Zo kan de lage temperatuur in het laadruim van bijvoorbeeld een vliegtuig erg schadelijk zijn voor het meetapparaat en de meetmiddelen. Het is daarom verstandig om deze vochtvrij verpakt mee te nemen in de handbagage. Daarnaast is ook altijd het risico aanwezig dat bepaalde bagage tijdens de reis verloren raakt, en als het om medicijnen gaat kan dit nog weleens ernstige problemen opleveren. Op de bestemming zelf is het belangrijk om de INR-waarde regelmatig in de gaten te houden. Tijdens de vakantieperiode is er namelijk vaak sprake van hogere temperaturen en andere drink-,eet- en slaappatronen. Dit kan ervoor zorgen dat de INR-waarde gaat schommelen.

Gerelateerde artikelen

Mensen hebben van nature een drang naar regelmaat in hun leven. Zo functioneert ieder lichaam op basis van een biologische klok en eten we volgens een redelijk vaststaand dieet. Dit…

Kort na de geboorte van Duuk (nu 11 jaar) werd er een complexe hartafwijking bij hem ontdekt. Door deze hartafwijking bestaat een hoog risico dat er ergens in de bloedvaten…

Vitaminen zijn belangrijk om ons lichaam te kunnen laten functioneren. Trombosepatiënten slikken vitamine K remmende medicatie om te voorkomen dat het bloed te snel stolt. Heeft dit een negatieve invloed…

“Het allerbelangrijkste is toch dat ik mijn vrijheid weer terug heb. Echt een verademing!” Dat zijn de woorden van Arianne (45) die door haar ziekte een verhoogde kans loopt op…

Trombose is een aandoening waarbij er in de bloedvaten stolsels vormen. Als ze in de slagaderen voorkomen, zorgen deze zogenaamde trombus voor verminderde bloedtoevoer, en in de aderen voor verminderde…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.