Nieuw onderzoek laat zien hoe roken kan leiden tot hartfalen. Volgens de onderzoekers zorgt roken voor verdikking van de hartkamers, hierdoor vermindert de hartpompfunctie.
Uit de resultaten blijkt tevens dat personen die excessiever en langer roken, meer schade aan hun hart toebrengen.

Verdikte linkerhartkamer

De wetenschappers onderzochten de harten van 4.580 volwassenen, die allen geen hartaandoening hadden. Ze deden dit door gebruik te maken van een hartfilmpje (ECG).
Op basis van de data concludeerden ze dat roken direct leidt tot hartkamerverdikking. Bij rokers zagen ze op de ECG dat de linkerhartkamer duidelijk meer massa had dan bij niet-rokers. Tevens hadden rokers een verminderde diastole hartslag, wat een groter risico op hartfalen geeft.

Diastolisch hartfalen

Mocht hartfalen optreden dan is er sprake van diastolisch hartfalen. Hierbij knijpt het hart nog wel goed samen, maar kan het niet meer goed ontspannen. De hartspier is te stijf, en de hartkamers kunnen zich niet goed verwijden en vullen met bloed. Hierdoor wordt er per hartslag minder bloed weggepompt.

In Nederland zijn er bijna 142.000 patiënten met hartfalen. Naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 225.000 in 2030. Dit is een trend die zorgen baart, aangezien het de 5e doodsoorzaak is in. Ongeveer de helft van de patiënten overlijdt plotseling, zeer waarschijnlijk door ventriculaire ritmestoornissen.

Sterk verminderde kwaliteit van leven

Over het algemeen is bij hartfalen de kwaliteit van leven sterk vermindert.
In eerste instantie kampen ze vooral met beperkingen in lichamelijke en dagelijkse activiteiten. Dit komt door symptomen zoals vermoeidheid, verminderd inspanningsvermogen, (nachtelijke) kortademigheid). Het laatste zorgt vaak voor slaapproblemen bij patiënten, waardoor zij zich minder vitaal kunnen voelen. De verminderde doorstroming van het bloed van het hart uit zich ook in de hersenen. Dit kan leiden tot verminderde cognitieve functies en nachtelijke onrust.

Hartfalenpatiënten hebben tevens vaak ook andere gezondheidsproblemen. Hieronder vallen overige hart- en vaatziekten, COPD, nierfalen en slaapapneu. Verder is er sprake van frequente (her)opnamen in het ziekenhuis en is de kwaliteit van leven lager omdat patiënten vaker depressieve klachten hebben.

Bron: The journal Circulation: Cardiovascular Imaging