In de psychiatrie wordt sinds 2002 veel gewerkt met Assertive Community Treatment. Vanaf 2004 is op deze behandelmethodiek een vervolg gekomen met Flexibele Assertive Community Treatment. Inmiddels wordt een nieuwe stap gezet naar RACT: Resource Group Assertive Community Treatment. In dit model vormen de cliënt en diens naasten, samen met de behandelaar, een ondersteuningsteam: de Resourcegroep. Een ander groot verschil is dat in dit model de cliënt de regie heeft over de behandeling. “Hij of zij bepaalt de doelen en stelt het ondersteuningsteam samen. Alle leden van de groep, dus ook de behandelaar, zijn gelijkwaardig”, vertelt psychiater Eva Leeman, manager zorg van Bavo Europoort.

Kun je zo’n grote verantwoordelijkheid wel neerleggen bij iemand met psychiatrische problemen?

“In de psychiatrie hebben we in het verleden te veel gezorgd voor mensen en ze de verantwoordelijkheid voor hun leven uit handen genomen omdat wij van mening waren dat cliënten dat niet zelf konden. Je moet echter niet kijken naar wat iemand niet kan, maar juist uitgaan van wat iemand wel kan en vooral wat iemand wil. Natuurlijk kun je hem of haar daarbij ondersteunen maar het is de cliënt die bepaalt wat hij of zij wil.”

Wie kunnen allemaal deel uitmaken van zo’n resource group?

“Daarvoor gelden geen beperkingen of regels. Vaak gaat het om mensen die al behoren tot het sociale netwerk van de cliënt, zoals ouders, broers, zusters, andere familieleden, buren, goede vrienden, iemand uit het wijkteam, een woonbegeleider of een collega. Er zijn geen opleidingseisen of bijzondere voorwaarden om deel uit te maken van zo’n groep. Alle leden kunnen als dat nodig is trainingen volgen op bijvoorbeeld het gebied van communicatie en psycho-educatie, of vaardigheidstrainingen gericht op shared decision making en empowerment.”

Er wordt gesproken over ‘treatment’. Is dit de enige behandeling voor de cliënt?

“Nee, de Resourcegroepen maken deel uit van de ondersteuning en begeleiding. Daarnaast is er de reguliere behandeling door de medewerkers van het FACT- team. Het is een aanvulling op de andere behandelingen, een doorontwikkeling.”

Wat maakt deze werkwijze zo bijzonder?

“Dat is de betrokkenheid van en de interactie tussen de groepsleden. Bij Bavo Europoort kregen wij bijvoorbeeld een cliënt in zorg die lijdt aan schizofrenie. Hij blowde regelmatig. Nu kan een behandelaar wel zeggen ‘daar moet je mee stoppen want het is slecht voor je’, maar iemand iets verbieden, werkt meestal niet. Toen in de groep werd besproken wat de gevolgen kunnen zijn van blowen, was het niet de cliënt maar juist zijn beste vriend die enorm schrok. Hij had zich nooit gerealiseerd dat lekker samen blowen bij zijn vriend kon leiden tot een psychose. Op dat moment besloot hij te stoppen met blowen en hij helpt ook zijn vriend daarbij. Ze zijn allebei heel gemotiveerd en dat maakt de kans op succes vele malen groter.”

Stopt de groep als de behandeling stopt?

“Nee. Wat de Resourcegroep zo sterk maakt, is dat de groep blijft bestaan, ook als er geen indicatie meer is voor behandeling binnen de specialistische ggz. De ggz stapt dan uit de groep, maar de groep zelf blijft, nu als netwerk, om de cliënt heen staan, eventueel aangevuld met iemand van het wijkteam of de praktijkondersteuner van de huisarts. Zo kan de Resourcegroep iemand blijvend ondersteunen in het persoonlijk en maatschappelijk herstel.”