Mannen die al op jonge leeftijd grijs en kaal worden, lopen ongeveer vijf keer meer risico om voor hun veertigste een hartziekte te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek, recent gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de Cardiological Society of India.

Mate van kaal en grijs worden

Aan de studie namen 2.060 jonge Indiase mannen deel. Van hen hadden 790 een coronaire hartziekte en 1.270 waren gezond. De wetenschappers namen bloedsamples af, een elektrocardiogram (ECG), echocardiografie en hartkatheterisatie.

Na het bekijken van 24 verschillende perspectieven op de schedel, konden de wetenschappers van alle deelnemers het niveau van kaalheid bepalen. Het cijfer 0 was verbonden aan geen enkele vorm van kaalheid, 1 betekende een milde mate, 2 was gemiddeld en 3 wees ernstige kaalheid aan.

Daarnaast kregen alle mannen een score van “de mate van grijs worden, gebaseerd op hun percentage grijze of witte haren. Het cijfer 1 duidde op geheel zwart haar, 2 betekende meer zwarte dan witte haren, 3 wees op een gelijk aantal zwarte en witte haren, 4 was verbonden aan meer witte dan zwarte haren en 5 was een geheel witte coupe.

Kaal en grijs verbonden aan coronaire hartziekten

Vervolgens analyseerden de onderzoekers het verband tussen vervroegd kaal en grijs worden en het risico op coronaire hartziekten. Wat bleek? De deelnemers met een hartaandoening hadden meer grijze en kale plekken in vergelijking met hun gezonde leeftijdsgenoten. Samenvattend bleek vroege kaalheid te zijn verbonden aan 5,6 keer meer risico op coronaire hartziekten en grijs worden aan een 5,3 keer hogere kans.

Andere risicofactoren

Daarnaast zagen de wetenschappers dat obesitas een grote indicator voor coronaire hartziekten vormde. Deze factor bleek te zijn verbonden aan 4,1 keer meer risico op een dergelijke aandoening. Andere zaken die een invloed uitoefenden waren hypertensie, Body Mass Index (BMI), diabetes en erfelijkheid.

Biologische in plaats van daadwerkelijke leeftijd

De onderzoekers concluderen dat vervroegd grijs en kaal worden kan duiden op iemands biologische in plaats van daadwerkelijke leeftijd. Ze stellen dat de twee kenmerken meer aandacht dienen te krijgen in de behandeling van coronaire hartziekten en adviezen over de levensstijl. Wel benadrukken ze dat er nog geen causaal verband is aangetoond.