Voor vrouwen die negatief testen op HPV (humaan papillomavirus) en minstens 40 jaar zijn, gaat de termijn voor screening naar baarmoederhalskanker van 5 naar 10 jaar. Onderzoekers van VUmc en Erasmus MC concluderen dat het veilig is. Bij een positieve test op HPV blijft de huidige termijn van 5 jaar relevant, ook al worden er geen verdere afwijkingen gevonden. De resultaten zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift British Medical Journal.

Afname screeningslast

VUmc-onderzoeker Hans Berkhof: “Deze verlenging is om twee redenen interessant. Allereerst wordt de lengte van het screeningsinterval afhankelijk gemaakt van de testuitslag. Alleen bij een HPV-negatieve uitslag, kun je de volgende ronde na 5 jaar overslaan. Deze risicoprofilering zal de screeningslast doen afnemen terwijl het risico op kanker laag blijft. Daarnaast brengt een verlenging van de termijn voor screening 5 naar 10 jaar een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee.”

HPV test vervangt PAP test

In 2017 wordt in Nederland het huidige uitstrijkje met cel beoordeling (PAP test) vervangen door een HPV (DNA) test op het uitstrijkje. Screening leidt tot vroege detectie van afwijkingen aan de baarmoedermond en biedt een betere bescherming tegen baarmoederhalskanker. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe programma is dat de screeningstermijn van 5 jaar naar 10 jaar wordt verlengd voor vrouwen van 40 jaar of ouder die eerder een HPV-negatieve uitslag hadden.

Nederland voorloper

Internationaal loopt Nederland met een interval van 10 jaar voorop. Andere landen hebben meestal een screening met een nterval van 5 jaar. Berkhof; “Een interval van 10 jaar is lang en het is belangrijk de veiligheid van zo’n programma te blijven evalueren. Dus we blijven in Nederland nauwlettend toezien op de uitslagen van het nieuwe HPV-screeningsprogramma.”

Bron: VUmc