Laat de huwelijksklokken maar luiden. Want als het aan Britse wetenschappers ligt, werkt het huwelijk als effectief middel tegen hartkwalen. Het onderzoek – uitgevoerd aan de Keele University – wijst uit dat burgerlijke staat (ongehuwd zijn) als onafhankelijke factor beschouwd kan worden voor het risico op hart- en vaatziekten. De bevindingen staan in het wetenschappelijke tijdschrift Heart, onderdeel van British Cardiovascular Society.

Volgens de onderzoekers kunnen 80% van de hart- en vaatziekten worden toegeschreven aan risicofactoren als leeftijd, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, roken en diabetes. Onder de resterende 20% kan burgerlijke staat (ongehuwd) aangemerkt worden.

Gehuwd vs. ongehuwd

Ze analyseerden 34 studies met meer dan twee miljoen data van personen tussen de 42 en 77 jaar. Niet-getrouwden bleken een verhoogd risico van 42% op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten in vergelijking met getrouwden. Onder de groep niet-getrouwden werd verstaan; mensen die nooit getrouwd zijn, gescheiden zijn of weduwe/weduwnaar.

Hiernaast gold voor ongehuwden een verhoogd risico op:

  • Kransslagaderaandoeningen (16%)
  • Overlijden aan coronaire hartziekten (42%)
  • Sterfte door een beroerte (55%)

Uit de bevindingen kwam ook naar voren dat echtscheiding verband hield met een 35% hoger risico op het ontwikkelen van hartziekten voor zowel mannen als vrouwen. Weduwen/weduwnaars bleken 16% meer kans op een beroerte.

Hoofdonderzoeker Chun Wai Wong: “Hoewel er geen verschil was in het overlijdensrisico na een beroerte tussen getrouwde en ongehuwden, was dit niet het geval na een hartaanval. Hiervoor gold een hoger risico van 42% bij ongehuwden.

Waarom heeft het huwelijk een beschermend effect?

Er bestaan verschillende theorieën over het beschermend effect van het huwelijk op hart- en vaatziekten. Allereerst is er de extra sociale, emotionele en financiële ondersteuning die geboden wordt door het hebben van een partner. Daarnaast kunnen gezondheidsproblemen eerder herkend worden en zou getrouwd zijn leiden tot betere therapietrouw bij ziektebehandeling.

Wat betekent het resultaat?

Ondanks het uitblijven van een direct verband, wijzen de onderzoekers erop burgerlijke staat (ongehuwd) als risicofactor voor cardiovasculaire ziekten te beschouwen. Volgens hen zou toekomstig onderzoek zich onder meer moeten concentreren op partnerschappen van hetzelfde geslacht en kwaliteit van het huwelijk. Dat was nu niet onderzocht.

Hiernaast zou het interessant zijn om te ontdekken of burgerlijke staat ook verband houdt met andere gezondheidsproblemen (met een hogere overlijdenskans).