Innovaties in therapie voor PH

Pulmonale hypertensie (PH) is een zeldzame, maar levensgevaarlijke ziekte. Alleen met een longtransplantatie is de patiënt te redden. Onbehandeld heeft PH een prognose van slechts enkele jaren. De laatste jaren zijn er verschillende innovaties in de aanpak van PH geweest.

“De meest krachtige medicatie voor PH is tevens de meest belastende: een continue infuustherapie. We hopen tabletten te ontwikkelen die net zo goed werken. Zo ver zijn we nog niet, maar dit wordt wel onderzocht”, vertelt cardioloog dr. Marco Post van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.

Pulmonale hypertensie vroege diagnoseren

Een vroege diagnose van PH is belangrijk. Hoe sneller de ziekte wordt vastgesteld, hoe sneller met therapie gestart kan worden om de overlevingskansen te vergroten.

Omdat de ziekte vaak voorkomt bij andere ziekten, zoals sclerodermie, of aangeboren hartafwijkingen, is verbetering van behandelingsmogelijkheden voor deze aandoeningen eveneens essentieel.

Studies PH

Onlangs is een innovatieve studie naar pulmonale hypertensie afgerond. Daarnaast zijn er studies met de huidige middelen om te zien of het indicatiegebied verruimd kan worden.

Dr. Post: “Met relatief nieuwe middelen die op de markt zijn of gaan komen, proberen we patiënten met pulmonale arteriële hypertensie te behandelen, maar ook patiënten met bijvoorbeeld longembolieën of linkszijdige hartproblemen.”

Expertisecentra PAH

In de Pulmonale Hypertensie Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Longziekten (NVALT) wordt ervaring gedeeld en wetenschappelijk onderzoek besproken. Inmiddels is een database operationeel, PulmoCor genaamd, om alle patiënten uniform te registeren en op te volgen.

De database biedt ook de mogelijkheid om wetenschappelijke data te delen. Het merendeel van de PH-expertisecentra neemt hieraan deel. Dr. Post: “We hopen dat PulmoCor zo leidt tot een wetenschappelijke output of het opstellen van kwaliteitsparameters. Dat zal de zorg voor PH-patiënten zeker verbeteren.”