Een slaaptekort kan van grote invloed zijn op het functioneren van onze hersenen. Zo kan het leiden tot geheugenverlies en een verstoorde visuele waarneming. Dat blijkt uit onderzoek van de David Geffen School of Medicine at UCLA en Tel Aviv University.

De studie is recent gepubliceerd in het tijdschrift Nature Medicine.

Slaapgebrek en het brein

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers 12 mensen met epilepsie. Allen kregen zij elektrode-implantaten in hun brein, zodat geregistreerd kon worden wanneer ze aanvallen hadden.

De onderzoekers beschouwden slapeloosheid als een voorspellende factor voor epileptische aanvallen. De deelnemers werden gedurende de nacht wakker gehouden tot zij een aanval kregen. Hierbij werd de breinactiviteit gemonitord.

Daarnaast kregen de deelnemers een taak waarbij ze verschillende beelden aan de bijbehorende categorie moesten verbinden. Ook nu werd de elektrische activiteit van hun brein gemeten, met name de regio die wordt geassocieerd met het geheugen en visuele herkenning.

Slaapgebrek en het brein

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers een verband: hoe slaperiger de deelnemers werden, hoe moeilijker het werd om de taak te volbrengen. Met het gebrek aan slaap werden ook hun breincellen trager en verzwakte de neurale communicatie. De slapeloosheid bleek dus invloed te hebben op hoe effectief neuronen informatie kunnen encoderen en visuele stimuli kunnen omzetten in bewuste waarneming.

Ook zagen zij dat de breincellen die langer deden om te reageren, konden worden geassocieerd met trage breingolven. Deze golven worden normaal gezien tijdens slaapfasen. Ze verstoorden de breinactiviteit, de uitoefening van taken en leidde tot geestelijk verval.

Even gevaarlijk als alcohol

Het team concludeert dat slaapgebrek serieuzer genomen dient te worden en serieuze consequenties met zich meebrengt. Ook stellen ze dat een slaapgebrek hetzelfde effect op het brein heeft als dronkenschap. Iemand die vermoeid achter het stuur zit, dwaalt snel af met zijn gedachten. Dit komt doordat neuronen niet zo efficiënt zullen reageren als normaal. Dit is ook het geval bij overmatige alcoholconsumptie.

Volgens het team zou toekomstig onderzoek zich moeten richten op het bestuderen van de breinmechanismen die verantwoordelijk zijn voor het verval in geheugen en waarneming. Ook dienen de voordelen van een goede nachtrust te worden belicht.