De jeugd-ggz voorziet tweederde van de kinderen en jongeren met een psychische stoornis van geestelijke gezondheidszorg. Hun klachten kunnen het gevolg zijn van biologische, psychologische als wel omgevingsfactoren. Bij de behandeling van deze problemen focust de jeugd-ggz zich onder andere op: de adequate behandeling van ziekten, tijdig ingrijpen, voorkomen dat klachten verergeren en hulp bij het leren leven met een psychische aandoening.

Tijdig ingrijpen van groot belang

Circa 5% van de Nederlandse kinderen tot en met 17 jaar heeft last van een psychische stoornis die tot ernstige beperkingen in hun functioneren leidt. In cijfers uitgedrukt gaat het om ongeveer 170.000 kinderen. Een groot deel daarvan is onder de 12 jaar. Tijdig ingrijpen is met name bij de allerkleinsten van groot belang. Hoe sneller er wordt ingegrepen, des te groter de kans op een positieve beïnvloeding van de ontwikkeling.

Kind met problemen

Behandeling in de jeugd-ggz

Voor de behandeling is een verwijzing van de huisarts of Bureau Jeugdzorg nodig. Het traject gaat vervolgens van start met een individuele klachteninventarisatie. De aard, ernst en het verloop van de klachten worden op een rijtje gezet, net als de voorgeschiedenis, familie en sociale anamnese, somatische problemen en medicatiegebruik. Daarna stelt de behandelaar de diagnose, waar vervolgens een behandelplan op kan worden afgestemd.

De jeugd-ggz werkt samen met verschillende instanties, waaronder Bureau Jeugdzorg, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, het speciaal onderwijs en Jeugd- en Opvoedhulp. Hierdoor kan een groot scala aan psychische problemen zo doeltreffend mogelijk worden aangepakt. Ook e-health biedt veel mogelijkheden. Het internet is voor kinderen en jongeren immers een vertrouwde manier om met anderen in contact te komen.

Ontwikkelingen in de ggz voor kinderen

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg voor kinderen stijgt. Een van de redenen is dat kinderen in de huidige maatschappij steeds vaker aan stress worden blootgesteld. Maar dat niet alleen. Het is niet langer een taboe om hulp te vragen voor psychische klachten.

Investering in geestelijke gezondheidszorg voor kinderen zorgt volgens de ggz voor een veiligere samenleving en een goede ontwikkeling van het kind. Door de geestelijke toestand in de gaten te houden kunnen verschillende problemen voorkomen worden. Denk aan crimineel gedrag, afhankelijkheid van uitkeringen of voortijdig schoolverlaten.