Op 6 mei 1996 stond ik als assistent van de verzorging voor de kamer van mevrouw Potsdam. Een bewoonster in het bejaardenhuis waar ik destijds werkte. Ik deed haar deur open en rook het meteen. Mevrouw had zich bevuild. Ze keek me met een hulpeloze blik aan vanuit haar bed. Maar toen ze, nadat ik haar had gedoucht, weer fris met een ontbijtje bij het raam zat, straalde ze.

Dergelijke ervaringen maken tienduizenden zorgverleners dagelijks mee. Niet alleen in de ouderenzorg, maar ook in instellingen voor mensen met een beperking, in ziekenhuizen en bij gezondheidscentra. Het vertrouwen dat patiënten in Nederland kunnen hebben, dat zij geholpen worden door een deskundige zorgverlener als dat nodig is, staat voor mij dan ook symbool voor de uitdaging waar we voor staan in de zorg.

De komende jaren zal de vraag naar zorg veranderen. Er komen meer ouderen. Meer mensen met een ziekte die chronisch van karakter is. Deze mensen willen niet worden weggestopt. Zij staan midden in het leven. En willen we de beste behandeling en de menselijke, solidaire en voor iedereen toegankelijke zorg behouden, dan moeten we nu iets doen. Want met alleen handen kunnen we deze explosie aan zorgvraag niet aan.

In mijn nieuwe zorgwereld worden de vitale waarden van patiënten via slimme sensoren preventief in de gaten gehouden. Wordt er een verhoogd risico gedetecteerd, dan wordt de dokter direct gewaarschuwd. Mobiele apps ondersteunen dokters en verpleegkundigen, zodat er geen tijd verloren gaat aan onnodige administratie. En de huisarts is 24 uur per dag via videoconsult dichtbij. Een schrikbeeld van koude zorg? Nee. Dankzij dit soort innovaties kunnen kwetsbare mensen langer zelfstandig blijven. Houden zij zelf de regie. Ook maakt digitale techniek hele nieuwe, patiëntvriendelijke behandelingen mogelijk en ondersteunt het de zorgverleners, zodat er maximale zorgtijd over is voor die mensen die dit het meest nodig hebben. Met echte aandacht voor mensen. Omdat de zorg iets is en moet blijven van mensen.

Gastbijdrage van zorgfuturist dr. ir. Daan Dohmen.